Kultur

Beboerne i Hausmannsgate vil ha leiekontrakt

Beboerne i Hausmannsgate 40, som står i fare for å bli kastet ut ved salg av kvartalet, varsler tvist dersom Oslo kommune nekter dem en skriftlig leiekontrakt.

Det er i et brev sendt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune at beboerne i Samvirket Vestbredden Vel Vel varsler at de vil vurdere å opprette sak mot kommunen i Husleietvistutvalget om de ikke får en skriftlig leiekontrakt.

Gjennom Leieboerforeningen har beboerne i Hausmannsgate 40 fått advokatbistand, og de ber om at Oslo kommune innen to uker gir dem en respons på brevet, samt at de tar initiativ til et møte for å diskutere en formell leiekontrakt. Da brevet er datert 26. april, må altså Oslo kommune gi beboerne et svar innen i dag.

Da Dagsavisen var i kontakt med Leieboerforeningen i går, kunne de fortelle at de kun har fått et foreløpig svar fra kommunen.

Les også: Frykter et «glattere» kvartal

– Upløyd mark

I morgen møtes Oslo bystyre for å stemme over salget av Oslo kommunes tomter i Hausmannsgate. I finanskomiteen i forrige uke ble byrådets innstilling om salg av kvartalet enstemmig vedtatt, og det er dermed grunn til å tro at også et flertall i bystyret vil sikre et salg av tomtene for 30 millioner kroner til Sørenga-utvikler Urbanium.

Det betyr trolig at beboerne i Hausmannsgate 40 må ut.

I brevet til EBY skriver Leieboerforeningens advokat at beboerne har drevet omfattende vedlikehold av gården de har okkupert. De anslår selv at de har bidratt med vedlikeholdsarbeid til en verdi av 150.000 kroner.

På bakgrunn av at de har bidratt med dette arbeidet, samt at kommunen ikke har forsøkt å kaste dem ut, men snarere forventet at beboerne skulle bidra til å følge opp reguleringsplanen for området, mener Leieboerforeningen at det er grunnlag for å hevde at det har vært et leieforhold mellom Oslo kommune og beboerne.

– Det er vanskelig å si noe om sjansene for å vinne fram i saken, da det er svært få saker å sammenligne med, og slik sett noe upløyd mark. Det blir en konkret vurdering som må gjøres på bakgrunn av momentene i denne saken. Men det er absolutt holdepunkter for å si at beboerne har et leieforhold i Hausmannsgate, og det er også bakgrunnen for at beboerne har valgt å ta saken opp med kommunen, sier advokat for beboerne, Tove Berggaard.

Les også: Nå blir det kino- og teaterhus i Hausmannskvartalet

Vil rive bygget

Hausmannsgate 40 har vært bebodd av okkupanter siden 1999, og i 2005 ble Vestbredden Vel Vel stiftet. Samme år ble også Hausmannsgate 42 okkupert, og her ble det mye bråk mellom husokkupanter og politi. Nummer 42 ble stengt i 2010 grunnet dårlig brannsikkerhet, mens nummer 40 har vært bebodd videre.

I salgsprospektet til Hauskvartalet står det at kommunen har frasagt seg alt ansvar knyttet til beboerne i Hausmannsgate 40. Tidligere i år kom det fram at Urbanium har planer om å rive Hausmannsgate 40, for å bygge nye boliger.

MDG-politiker Shoaib Sultan: - Derfor stemte jeg for salg av Hauskvartalet

– Kjøper overtar risikoen

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har følgende kommentar til Dagsavisen på brevet fra beboerne:

«Det foreligger ingen leieavtale mellom de som bor i Hausmannsgate 40 og Oslo kommune. Det betales heller ikke husleie. Som et utgangspunkt er en gjensidig bindende avtale bestemmende for en parts rettigheter. Det er tidligere vurdert at de som har tilhold i bygget ikke har rettigheter etter husleieloven. Hausmanns gate 40 selges slik den er. Ifølge salgskontrakten overtar kjøper risikoen for eventuelle rettigheter brukerne måtte ha. EBY mottok 26. april en henvendelse fra Vestbredden Vel Vel med ønske om å få et formalisert leieforhold. Denne henvendelsen er under vurdering og vil bli besvart så snart som mulig.»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mer fra Dagsavisen