Kultur

Rødgrønne krever Hausmania-svar fra egen byråd

Politikere fra Ap, MDG og SV utfordrer byråd Hanna Marcussen (MDG) på hvordan hun vil sikre et byøkologisk kulturkvartal i Hausmanns gate.

Bilde 1 av 2

Hvordan skal byrådet sikre at Hausmannskvartalet vil bli et byøkologisk kulturkvartal? Hva kan kommunen kreve av kjøperen? Hvordan kan man realisere bygging av kino- og teaterscene på Sirkustomta ved salg? Og hvilke rettigheter har beboerne?

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Det er spørsmål som byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), nå må svare på overfor partikollega Harald Nissen (MDG), leder for byutviklingskomiteen Victoria Marie Evensen (Ap) og finanskomitémedlem Ivar Johansen (SV), som har sendt ti skriftlige spørsmål til byråden.

– Dette er en sak hvor det er sterke følelser i sving. Det vil være bra for alle som er berørt å få belyst saken best mulig, og at byråden får anledning til å utdype og avklare, sier Evensen.

Trakk saken

Det var rett før jul at byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), gikk inn for likevel å fortsette salgsprosessen for Hausmannskvartalet. Rett etter byrådsskiftet trakk byråden saken som var utarbeidet av det borgerlige byrådet, med begrunnelsen at hun ønsket mer betenkningstid. Det ble spekulert i om hun ville stoppe hele salget.

3. desember kunne hun fortelle Dagsavisen at beslutningen var tatt: Å stoppe salget ville føre til at byggene vil bli stående lenge uten nødvendig vedlikehold, da det vil koste til sammen 110 millioner kroner å pusse opp byggene som er til salgs, samt bygget som rommer kulturhuset Hausmania. Oslo kommune har ikke midlene til rådighet for å kunne gjennomføre oppussingen. Men ved å selge eiendommene, vil kjøpesummen kunne overføres direkte til Hausmania, som da vil kunne pusse opp, argumenterte byråden.

LES OGSÅ: Strør millioner på kino- og teaterhus ved Akerselva

– Umulig med dialog

Disse argumentene falt i dårlig jord hos beboerne i kvartalet og hos styret i Hausmania. Skuffelsen over det nye byrådet, som de hadde forventet mer av, ble tydelig uttrykket. De samlet nok underskrifter til at bystyret nå må behandle et alternativt forslag til Hauskvartalets framtid.

Innbyggerforslaget konkluderer med at Oslo kommune bør fortsette som eier av kvartalet, og etablere en ikke-kommersiell stiftelse som kan stå for driften.

Forslagsstillerne frykter at kjøperen Urbanium AS, som er kjent for å ha utviklet Sørenga, ikke vil sikre en god nok medvirkningsprosess, og at beboerne som har okkupert Hausmanns gate 40 ikke vil bli ivaretatt.

«Den måten salget er forberedt, kombinert med hvordan Etat for Eiendom og byutvikling har håndtert det, har gjort at det er vanskelig om ikke umulig, å få til nødvendig dialog innenfor rammene av salgsprosessen», skriver de.

De mener dessuten at kommunen frasier seg muligheten til å påvirke hva Sirkustomta, som er regulert til kulturformål, skal kunne brukes til.

LES OGSÅ: Frykter at kulturkvartalet forsvinner

Kulturkvartalet

Evensen forteller at kontakten politikerne har hatt med innbyggerinitiativet er en av årsakene til at de nå stiller spørsmål rundt en del av de samme punktene som innbyggerinitiativet har reagert på. Blant annet er det en uenighet i hva det ville kostet kommunen å rehabilitere byggene. Innbyggerinitiativet mener prisen er satt kunstig høyt fra byrådens side.

– Så lenge det er uenighet mellom ulike parter om hva som er det reelle bildet, så er det nyttig for oss å få en utdyping fra byråden før vi behandler saken, sier Evensen.

Hun innrømmer at salgssaken er vrien for det nye byrådet, som da de var i opposisjon uttrykte bekymring for at en privat eiendomsspekulant skulle ta over byggene.

– Dette er en sak som vekker sterke følelser. Når man bor et sted så har man sterke følelser knyttet til hjemmet sitt. At det reageres er helt som forventet. Vi er opptatt av å finne gode løsninger for dette nå, og samtidig få realisert kulturkvartalet, sier Evensen.

– Vil det være mulig med salg av tomtene?

– Det som er klart er at kommunen selv ikke er i stand til å løfte dette alene. Jeg tror nok at hvis man skal få en utvikling så er salg mest realistisk.

Vil klargjøre

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, forteller at hun nå trenger tid til å svare på spørsmålene som hun har fått.

– Jeg ser på spørsmålene som en mulighet for byrådet å klargjøre faktiske forhold i saken, sier hun. Om innbyggerforslaget sier hun:

– Jeg er orientert om innbyggerforslaget, men det har ikke formelt kommet til meg enda. Jeg skal kommentere dette når jeg forslaget er oversendt til meg.

Mer fra Dagsavisen