Kultur

Lover bedre Munch-tall for Oslo

Utgiftene skal ned, inntektene opp, og kanskje blir staten med å støtte drift av nytt Munchmuseum. Stein Olav Henrichsen er trygg på at Lambda blir bygget.

– Sjansen for å få staten med på spleiselag er stor. Og får man ned kostnader og opp inntektene, så blir det nye Munchmuseet et godt regnestykke for Oslo kommune, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet.

I går la de fram sine planer for 2016, og flyttingen til Bjørvika er allerede en stor del av museets tenkning, blant annet med det nye prosjektet «Munch i bevegelse».

Da Tøyenavtalen ble inngått mellom SV og det forrige byrådet i 2013 ble det omsider et flertall for å realisere det nye Munchmuseet i bygget Lambda i Bjørvika. Men alvorlige problemer og en budsjettsprekk på 400 millioner kroner for byggingen av det nye hovedbiblioteket noen meter unna, har reist en ny debatt om Munch-planene.

LES OGSÅ: Avviser omkamp om Lambda

Brukt én milliard

Henrichsen benyttet sjansen under gårsdagens presselansering til å forsikre om at han nå er trygg på at museet blir bygget, på tross av at det nye byrådet har sagt at de vil vurdere kutt i driftskostnadene til museet.

– Spuntarbeidet er allerede ferdig, og vi ser at det foreløpig ikke er noen utfordringer i byggingen. Én milliard kroner er allerede brukt, forteller Henrichsen.

– Det vil ikke være ansvarlig å terminere prosjektet nå, sier han.

LES OGSÅ: Tøyens framtid

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lavere kostnader

344 millioner kroner årlig ble lagt fram som driftskostnader for det nye Munchmuseet i prognosene fra i fjor. Henrichsen mener dette tallet er blitt noe misforstått.

– For det første er dette et gammelt tall som ble lagt fram da vi tok høyde for de usikkerhetene som lå i prosjektet på den tida. For det andre så er 100 millioner kroner av de kostnadene nedbetalinger av investeringen på 2,7 milliarder kroner. Folk må ikke tro at vi investerer 2,7 milliarder kroner i bygget, og så får 344 millioner kroner i driftskostnader i tillegg.

– Men da er vi nede i 244 millioner kroner årlig, som jo også er en betydelig sum?

– Det er flere viktige vurderinger som skal gjøres nå framover som kan gi oss bedre tall. Alle tallene skal gå i positiv retning, og vi vil klare å redusere kostnadene og øke inntektene, sier Henrichsen.

Han tror ikke det blir aktuelt å kutte i sikkerhet, antall ansatte eller tilbudet i det nye museet.

– Det vil ikke lønne seg økonomisk. Jokeren her er uansett staten. Vi har fått signaler om at de vil se på dette positivt å behandle en søknad om driftsstøtte seriøst. Det er ingen tvil om at samlingen har nasjonal og internasjonal betydning. Dette er ikke e t kommunalt anliggende alene, sier Henrichsen.

LES OGSÅ: Sår tvil om statlig Munch-støtte

37.000 så Vigeland

Over 254.000 publikummere tok turen til Tøyen i 2015 for å få et glimt av Munch. Den største andelen var det «Munch+Van Gogh»-utstillingen som trakk, men også «Munch+Melgaard» og «Munch+Vigeland» har nådd et godt besøk, på henholdsvis 36.000 og nærmere 37.000 besøkende. Nå håper Henrichsen at årets utstillinger vil falle i smak.

– Nå har vi satt 175.000 som mål, men vi håper på mer. Vi ønsker ikke budsjettere høyere enn det vi er ganske sikre på å klare, forteller han.

LES OGSÅ: To kunstnermyter møtes på Tøyen