Kultur

Nå blir film-kvinner kvotert

40 prosent kvinneandel i norske filmer. Det vedtok Stortinget i går, etter forslag fra Arbeiderpartiet, i debatten om filmmeldingen. – En kraftig korreks til kulturminister Widvey, fastslår Arild Grande (Ap)

– Gledelig. En korreks til kulturministeren, sier Arild Grande (Ap) om vedtaket om film-likestilling. FOTO: MIMSY MØLLER

– Det er gledelig at Thorhild Widvey nå blir pålagt et krav fra Stortinget om 40 prosent kvinner i norsk film, sier Arild Grande (Ap) etter tirsdagens debatt om Stortingsmeldingen «En framtidsrettet filmpolitikk».

Under debatten i Stortinget fikk Arbeiderpartiet og KrF tilslutning for sitt forslag om kvotering av kvinner i norsk film. Kort tid etter at hun tiltrådte som kulturminister, gikk Thorhild Widvey ut med erklæring om at likestillingstiltak i norsk film ikke var nødvendig. Det er blitt kraftig kritisert. I Stortinget stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet og KrF.

– Tross den steile holdningen fra Frp og Høyre, fikk vi gehør i debatten for vårt forslag om å be regjeringen jobbe for bedre kjønnsbalanse i norsk film. Og til vår glede og overraskelse ble det vedtatt. Nå og i framtida må det være 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner i norsk film. Dette er en kraftig korreks til Thorhild Widvey fra Stortinget, siden statsråden så tydelig har sagt at likestilling i norsk film ikke skal være noe mål, sier Grande.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen innen norsk film, samt opprettholde målet om at andelen kvinner eller menn i nøkkelposisjoner skal være minst 40 pst», heter det i forslaget som nå er vedtatt.

I Dagsavisen forrige uke gikk Arild Grande ut med kravet om 40 prosent kvinner i nøkkelroller i tildelinger fra Norsk Filminstitutt. En rekke representanter for norsk filmbransje sto samlet om ønsket om økt satsing på likestilling i norsk film.

Les saken her: Står samlet for film-likestilling 

I utgangspunktet var kravet 40 prosent kvinner bak kamera, i manus, regi og produsentleddene. Skuespillerforbundet har nå tatt til orde for at kravet også må inkludere 40 prosent kvinner i hovedroller i norsk film. Arild Grande støtter dette:

– Jeg er enig med Skuespillerforbundet i at også hovedroller må telle med i regnestykket. Det gjør at vi også må utvikle bedre metoder for telling og innsamling av fakta rundt kjønnsfordelingen i norsk film. Slik det er nå, er det et problem at det er vanskelig å få oversikt. Det kan ta ett til to år å få tallene på bordet. Det gjør det vanskelig å følge utviklingen og iverksette tiltak om den går i gal retning, sier Grande.

LES OGSÅ: Nærmer seg Giskes kvinnemål