Kultur

Ledelse i folkevandringens tid

Aldri før har Norge vært mer globalt enn nå. Hva gjør vi med det?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er vanskelig å spå og særlig om fremtiden. For et drøyt år siden var det ingen som så for seg dagens oljepris og kronekurs. Fire år tilbake var det usikkert om Fremskrittspartiet ville komme i regjering. Ingen forestilte seg at partiet ville sette rekord i innvandring og etablering av asylmottak.

Agendaen for norsk økonomi og samfunnsliv settes opplagt ikke bare i Norge. Vi har blitt internasjonale for godt.

Internasjonal lederutvikling – å bli leder i Utlandet – er utfordrende. Ledere er gjerne litt etnosentriske, og tenker at ledere fra egen nasjon kan lykkes over alt. I mitt fag hører jeg ofte sagt at norske ledere gjør det bra over hele verden.

Når nå verden kommer til Norge, slår sannhetens time for norsk ledelse. Helt konkret er den norske offentligheten redd for at flyktninger og andre utlendinger utgjør en kostnad. Regnestykkene varierer fra dag til dag, men en ting er sikkert: Gevinst eller tap i regnestykket avhenger av ledelse.

Nordmenn bidrar i snitt med ca. 650.000 kroner til brutto nasjonalprodukt hvert år. Innvandrere bidrar mer hvis de har viktig kompetanse – og noen ganger mindre. Det er sannsynlig at en stor gruppe flyktninger vil slite i begynnelsen, og derav frykten for kostnader. Dess fortere de finner seg noe å gjøre, dess fortere bidrar de positivt i stedet for å koste.

Alle store økonomier vokser på befolkningsøkning – også på innvandring. USA er et slikt land. For noen år siden møtte jeg to etiopiske taxisjåfører, en i Washington og en annen i Denver. Begge bodde en periode i Norge, men var glade over å få flytte videre til USA. «I Norge var jeg en raring og et unntak,» sa en av dem. «Her i USA er jeg bare enda en fyr som kan finne på noe for å gjøre en jobb.»

Gallup anslår at 700 millioner mennesker står klare til å flytte fra dårlig ledede økonomier til fungerende systemer der de kan bidra.

Nyhetstjenesten Bloomberg regnet nettopp ut at flyktninger i Tyskland bidrar til 6 milliarder dollar i økt verdiskapning neste år, og dermed kompenserer for tapene etter eksos-skandalen i Volkswagen.

«Ledelse» handler om å skape oppslutning fra folk som kunne villet noe annet. Nå får vi se hva norske ledere i offentlig og privat sektor får med seg andre på å skape. «Utlandet» og «utlendinger» er verken et sikkert tap eller en sikker gevinst. Det kommer an på hva vi gjør med anledningene som byr seg.

Mer fra: Kultur