Kultur

Høyres orwellianske dobbelttenkning: 2+2=5

Kreativ matematikk kan ikke skjule det faktum at regjeringens kutt er en kreativ ødeleggelse av sivilsamfunnsbistanden.

George Orwell definerer i «1984» dobbelttenkning som «The power of holding two contradictory beliefs in one's mind simultaneously, and accepting both of them... To tell deliberate lies while genuinely believing in them, to forget any fact that has become inconvenient, …». I Peder W. Egseths svar (18.11) på mitt innlegg «Fra Adjø Solidaritet til Morn’a Konservatisme» går kreativ matematikk, nytale, dobbelttenkning og skyggeboksing mot imaginære stråmenn inn i en høyere orwelliansk symbiose der to pluss to blir fem – og jeg mistenker at han tror på det selv. I Egseths verden er et kutt i den faktiske bistanden til fattige land på 4,2 mrd. blitt til en bistandsøkning på 1,8 mrd. («blackwhite» i orwelliansk nytale). Min påpekning av at 2/3 kutt i støtten til sivilsamfunnet i sør gjør irreversibel skade og er en håndsrekning til diktatorer og autokrater stemples som absurd («crimethink»), men imøtegås ikke med argumenter eller tall. Han gir heller ikke en faglig begrunnelse (den finnes ikke) for hvorfor støtten til sivilsamfunnet må reduseres fra 6 % til 2 % av bistandsbudsjettet. Derimot setter han opp en stråmann (informasjonsstøtten som i 2015 utgjorde ca. 0,3 % av bistandsbudsjettet) og gjentar tidligere angrep på denne. Han bommer imidlertid også på denne stråmannen, for rapporten fra Gambit H&K som han pleier å referere til konkluderer med at «Det er vår oppfatning at informasjonsstøtten har sin berettigelse».

Egseth presterer å konkludere med at raseringen av bistanden er «solidaritet i praksis» («blackwhite»). Egseths nytale klarer imidlertid ikke overvinne den kognitive dissonans hans virkelighetsbeskrivelse skaper hos de av oss som faktisk jobber i felt med fattige, undertrykte og ofre for krig og katastrofer og ikke mottar instrukser fra Sannhetsministeriet. For oss er to pluss to fortsatt fire, og 1,29 milliarder av 1,95 milliarder fortsatt et kutt på 66 prosent. Kreativ matematikk kan ikke skjule det faktum at dette er en kreativ ødeleggelse av sivilsamfunnsbistanden.