Kultur

Kongen og sjeiken

KONGEN OG SJEIKEN

Kom, hør nå, du Harald, en invitt fra Sjeiken
Han ønsker at dere skal bli med i leiken
Ja, sjølsagt skal du få den saftigste steiken

Hu Marita W(r)angberg i departementet
har sagt "samarbeid er'ke aktuelt nå" ..
Men vi kan ikke vente sju breie og lange
Vi gutta vi lever jo akkurat nå

Så rydd opp i teltleiern, vis du er konge
Kvinnfolka bør ikke føle seg fjonge
Kort sagt, populasen bør kjenne sin plass
Som føde for kanoner og som madrass

*

.