Kultur

Ny studie viser

"20 millioner facebooksider kan ikke ta feil," sier Lars West Johnsen i Dagsavisen. Nei, kanskje ikke, men uvøren forskningsjournalistikk kan i det minste fremstille ting veldig, veldig skjevt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det dreier seg om en SINTEF-studie av samfunnsengasjement, målt i antall "liker" på et utvalg Facebook-sider. Ulike former for samfunnsengasjement er kategorisert og sammenliknet gjennom en såkalt stordataundersøkelse. Det er forøvrig snakk om 20 millioner Facebook-brukere, ikke sider, som danner grunnlaget for studien.

Kategorien "politisk" som studien opererer med, står i motsetning til to andre kategorier: "informasjonsorientering" og "sosialaktivismeorientering" (noe som blir tydelig hvis man leser SINTEF-forsker Petter Bae Brantzægs forklaring av studiens metodikk, eller hvis man leser selve studien, som er tilgjengelig her mot betaling eller gratis hvis man har abonnement).

Der "politisk" primært dekker interesse for kjente politikere eller bevegelser som "Occupy Wall Street", rommer kategorien "sosialaktivismeorientering" engasjement for saker som miljø eller humanitære spørsmål. Altså noe veldig mange vil anse som politikk.

Det jeg synes er mest interessant ved studien er den norske medieomtalen av den. Som ung forsker blir jeg stadig advart om at medienes håndtering av mitt arbeid ikke alltid vil bli fremstilt slik man som akademiker kunne ønsket. En ting er forenklinger, noe annet er misforståelser som kan føre til direkte forvrenging. "Our results showed that women use Facebook more for social activism, whereas men use it more for informal and political reasons," skriver Brantzæg i studien. Jeg minner igjen om at det dreier seg om kategoriene "sosialaktivismeorientering", "informasjonsorientering" og "politisk". Og som det også fremkommer av studien: ikke bare bruker kvinner Facebook mer til denne sosialaktivismen enn til politikk, de bruker det også mer enn menn. Mye mer, faktisk. Nesten like mye mer som menn bruker det "politisk".

Tilbake til West Johnsen i Dagsavisen: "Men norske kvinner skiller seg ut som særlig lite engasjert i krig og fred og sånn. Unge, norske kvinner i alderen 13 til 28 kommer dårligst ut." Bortsett fra at de innenfor kategorien "sosialaktivisme" faktisk dominerer med overveldende 64 prosent, noe som ikke er så langt unna guttas dominans i politikk-kategorien (68 prosent). Hva West Johnsens "og sånn" innebærer er uklart, men det kan i hvert fall ikke dreie seg om menneskerettigheter og klima, for der er det altså jentene som er mest engasjert.

Totalt sett kan man spørre seg om ikke en bedre overskrift enn NRKs "Ny studie avslører: Kvinner lite politisk engasjerte på Facebook" ville vært: "Ny studie avslører: Menn og kvinner omtrent like politiske på Facebook. De bare bryr seg om litt forskjellige ting!"

Heller ikke forskning.no, som vanligvis er en tryggere kanal for tydelig formidling av forskning, går klar av kategorifellen. Selv om de nevnte kategorier trekkes frem i selve artikkelen, har underoverskriften fått det til at unge norske kvinner er "Blant de minst politisk engasjerte i verden på sosiale medier" (som i seg selv er en ganske grov overdrivelse av en studie som kun viser tallmateriale fra 10 land), mens det igjen dreier seg om store forskjeller om man forholder seg til politisk engasjement eller kategoriene "politisk" og "sosialaktivismeorientering". For ordens skyld: i gruppen 13-28 år er norske kvinner stadig på 64 prosent på sosialaktivismeorientering, som er høyere enn hos kvinner i noen andre land eller aldersgrupper.

Ikke nødvendigvis dårlig forskning, men i hvert fall litt uklart kommuniserte begreper i kombinasjon med journalister som ser etter kjappe overskrifter.

Forøvrig kan jeg minne om at det at jeg skriver dette innlegget ikke regnes i denne studien som at jeg er politisk, siden den kun tar for seg konseptet "like" på Facebook, og dermed ikke tar høyde for hvorvidt man for eksempel kommenterer en flåsete meningsartikkel i en stor norsk avis (selv om jeg opprinnelig gjorde det via Facebook). Det faller ikke engang inn under å være sosialaktivismeorientert.

Heldigvis har jeg allerede trykket "like" på Dagsavisen, så da er jeg vel engasjert, da!

Mer fra: Kultur