Kultur

"Eg kjøpte ein regnskog"

Se TV-serien "Eg kjøpte ein regnskog" før den tas av nettsiden til NRK. Da vil du får et helt annet bilde av menneskene i regnskogen enn det årets TV-aksjon og Regnskogsfondet vil vi skal ha - som fort blir overgrep mot fattige i naturvernets navn.

Til manges forundring var TV-aksjonen i høst til inntekt for Regnskogsfondet og ikke flyktningkrisa i Europa – ei heller til jordskjelvrammede i Nepal eller noe annet humanistisk formål. Vi skal være klar over, at TV-aksjonen er et kostbart opplegg som starter et år før aksjonsdagen. De som avgjør – hvem de nå måtte være – hvilke veldedige organisasjoner som skal få TV-aksjonen, har meget stor makt. Da tenker jeg ikke bare på, at de bestemmer hvilken organisasjon som skal få de noen hundre mill kr innsamlede midlene, men vel så mye propagandaen organisasjonen får nyte godt av. Derfor er det forstemmende å oppleve hvilken desinformasjon om problematikken i regnskogen, bl a om menneskene i regnskogen, som Regnskogsfondet fritt fikk spre til det norske folk. Fremmet av NRKs programansatte i kor med lederen for Regnskogsfondet, Lars Løvold.

Opinionen må sitte igjen med inntrykk av, at de 260 mill menneskene som bor i regnskogen bare er urbefolkning som lever nomadisk som jeger- og samlerfolk. Disse er ”snille” mot regnskogen og trenger vår støtte for å bli regnskogens voktere og advokater, var budskapet. I motsetning til de ”onde” som er griske hvite inntrengere som hugger og brenner ned regnskogen for å gjøre profitt på tømmer, mineraler og kvegdrift. Den eneste som aksjonskvelden poengterte noen annet, var statsministeren. Hun nevnte forsiktig i en setning ordet fattigdom.

Men NRK skal ha skryt for en ting; TV-serien "Eg kjøpte ein regnskog". Den har blitt vist på NRK parallelt med oppkjøringen til TV-aksjonen og ligger åpen for strømming fra NRKs nettside fram til midten av november. De som ønsker å få et realistisk bilde av problematikken i regnskogen, bør benytte sjansen til å se de tre programmene à en time før de tas av nett for godt. Eventuelt se det siste programmet som er oppsummerende. Myndighetene bør for øvrig betale for rettigheter til serien til å legge den tilgjengelig for strømming på NRK Skole for år framover.

Serien handler om en britisk profesjonell naturfotograf og naturverner, Charlie Hamilton James, som har kjøpt seg en liten regnskogsbit. 400 mål i Peru i enden av en vei kloss i en nasjonalpark. Fra bare å fotografere dyr, så ender han opp med, at 95% av bildene hans er av menneskene i regnskogen. Og de er ikke barføtte nakne innfødte med blåserør og ansiktsmaling, slik regnskogsfolk framstilles av Regnskogsfondet. De er fattige mennesker med fottøy, shorts, t-shirt, motorsag, lastebiler, maskiner og husdyr som prøver best de kan å overleve. Skogsbiten til briten brukes ulovlig av en fattig familie til hogst og dyrking av yucca og coca. Og familiefaren Elias må gjennom naturfotografens skog for å komme til illegal hogst i den tilstøtende nasjonalparken. Familien består av et ungt par med et utviklingshemmet barn.

I serien få vi i tillegg til tømmerhogst også se gullvasking i jungelen og brenning av skog i Brasil for å lage gressmark for kveg. Mange interessante møter med menneskene i regnskogen, deres hverdag og synspunkter sett fra deres side. Enden på visa blir, at naturverneren selger sitt kamerautstyr for å finansier en levevei for den illegal tømmerhuggeren og hans familie som er på vei til å bli fire. Elias betales for å planter trær for briten for å reetabler skog på de 400 målene. I tillegg blir den fattige peruaneren tilbudt jobb som parkvakt i den tilstøtende nasjonalparken.

Det serien kan hjelpe til med, er å åpne øyene for, at de 260 mill menneskene i regnskogen er dominert av fattige mennesker som dømt til å bruke regnskogen for å overleve og komme seg opp og ut av fattigdommen. Derfor er det både uetisk og usolidarisk å utnytte mer eller mindre ukontaktet urbefolkning – som bare utgjør promiller av befolkningen i regnskogen – som alibi for å lage store nasjonalparker. Slik stenger Regnskogsfondet ute de fattige millionene. Det er overgrep mot fattige mennesker i naturvernets navn.