Kultur

Stillhet om Indias blokade av Nepal

Gjenoppbyggingsarbeidet etter jordskjelvet settes i fare på grunn av en uoffisiell indisk handelsblokade.

Innlegget er skrevet på vegne av miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, i samarbeid med Ingvild Mangerud og Lise Bjerke.

Mangelen på drivstoff og gass har alvorlige konsekvenser, spesielt for de aller fattigste og de som bor i avsidesliggende områder. Norge og utenriksminister Børge Brende må legge press på indiske myndigheter for å få en slutt på blokaden av Nepal.

Etter nesten ett tiår med forhandlinger vedtok Nepal en ny grunnlov den 20. september. I tiden før og etter dette har det vært opptøyer flere steder i landet, og mer enn 40 mennesker har mistet livet. Den største kilden til uenighet har vært inndelingen av de nye delstatene. Nepal er en etnisk og kulturelt sammensatt nasjon, og ulike folkegrupper har forskjellige meninger om hvor grensene bør gå.

Protestene har vært sterkest blant madhesigruppene i de sørlige delene av Nepal, i områdene som grenser mot India. Mange av disse folkegruppene har historisk vært blant de mest diskriminerte og fattigste i Nepal. Nå protesterer de fordi de ikke ender opp med majoritet i noen av de nye delstatene.

India kritiserer Nepal for å ha vedtatt den nye grunnloven for raskt, uten å ha tatt hensyn til protestene. De er bekymret for at den nye grunnloven ikke ivaretar rettighetene til folkegruppene som bor langs den indiske grensen. Dette er bakgrunnen for at India nå har innført en uoffisiell og etter vårt syn ulovlig handelsblokade. Indiske lastbiler med drivstoff og gass stanser ved grensen til Nepal.

Alvorlige konsekvenser for Nepals befolkning

Selv om Indias bekymringer om befolkningen i sør er legitime, rammer deres uoffisielle handelsblokade ikke først og fremst myndighetene, men det nepalske folk. Blokaden har ringvirkninger på flere områder i det fattige landet. Transport har blitt både dyrt og vanskelig, og det er lange køer for å få tak i drivstoff. Viktige varer kommer ikke ut til markedene, og lokale matpriser har steget raskt. Bussene er få og overfylte, og mange har vanskeligheter med å komme seg på skole og jobb.

Gjennoppbyggingsarbeidet etter jordskjelvet blir også hardt ramma av blokaden. Mange nepalesere er husløse etter jordskjelvet og bor fremdeles i telt og leirer. Materialer til å bygge nye hus, skoler og veier, samt utstyr til å drifte sykehus og andre livsnødvendige tjenester når ikke fram. De som bor i lite tilgjengelige strøk på landsbygda, og som allerede er blant de fattigste, blir hardest ramma. Situasjonen for den nepalske befolkningen er spesielt kritisk nå som vinteren er i anmarsj.

India hevder at dette ikke er en politisk motivert blokade og skylder på den nepalske regjeringa og demonstrantene. Det er vanskelig å se for seg at noen tusen demonstranter kan være skyld i den langvarige handelsstansen. Noen av grensepostene er åpne og handelen kunne blitt omdirigert dit. Det er derfor nærliggende å tro at dette handler om Indias manglende politiske vilje til å finne en løsning på situasjonen. Ettersom India har monopol på eksport av bensin til Nepal, benytter de seg av dette overtaket som et politisk pressmiddel.

India kritiseres for å bryte internasjonale lovverk med sin blokade. Nepal er omfattet av Vienna­kon­vensjonen, som blant annet sikrer land uten kystlinje kontinuerlig import av nødvendige varer. Både India og Nepal er WTO-medlemmer og landene har i tillegg en egen handelsavtale seg imellom. Indias uoffisielle blokade bryter forpliktelsene nedfelt i disse avtalene.

Hvorfor så stille?

Fra det internasjonale samfunnet og Norge har det vært stille om blokaden av Nepal. FN har bemerket mangelen på drivstoff og konsekvensene dette kan få for jordskjelvofrene, men har ikke sagt noe om Indias rolle i situasjonen.

Norge har heller ikke vist noen tegn til å legge press på India. Er grunnen at Norge og andre land er redde for å ødelegge sitt forhold til India? Som en fremvoksende global økonomi og stormakt kan det være mange grunner til ikke å ville tråkke India på tærne. Men å la være å gripe inn i situasjonen i Nepal er uansvarlig, og uforenlig med norsk utviklingspolitikk.

Nepal er ett av Norges 12 fokusland for utviklingsstøtte, og Norge har vært en viktig bidragsyter til nødhjelp og gjenoppbyggingsarbeid etter jordskjelvet. Norge har derfor et spesielt ansvar for å sikre at dette arbeidet ikke settes tilbake.

Utenriksminister Brende har denne uken vært på statsbesøk i India. Vi håper han har hørt på vår oppfordring og benyttet anledningen til å være tydelig på at blokaden må oppheves, fordi den bryter med Indias internasjonale forpliktelser.

Norge må samarbeide med FN og andre internasjonale aktører for å legge press på indiske myndigheter. Til sist er det befolkningen som lider mest under blokaden, og den setter gjennoppbyggingsarbeidet etter jordskjelvet i fare.

Stillheten om blokaden må brytes. Økonomiske interesser kan ikke gå foran Nepals rettigheter og befolkningens behov for livsnødvendige varer.