Kultur

Nærmer seg Giskes kvinnemål

Det vakte harme da kulturministeren fjernet målet om 40 prosent kvinner i nøkkelroller for to år siden. Men ferske tall fra Norsk filminstitutt tyder på et rekordår for kvinner i 2015.

Bilde 1 av 4

Sitatet fra kulturminister Thorhild Widvey (H) ble gitt til Dagsavisen i mars 2014, og har forfulgt ministeren siden. Da hun tiltrådte som kulturminister bestemte hun seg for å fjerne formuleringen om likestilling i tildelingsbrevene fra Kulturdepartementet. Da var målet, som Arbeiderpartiets Trond Giske satt i 2006, om 40 prosent nøkkelroller i film, fortsatt langt unna nådd.

Men nå har Norsk filminstitutt (NFI) regnet ut andelen kvinner i nøkkelrollene manusforfatter, regissør og produsent for premierefilmene i 2015. Og andelen er oppe i 37,6 prosent, noe som er en vesentlig oppgang fra årene før.

LES OGSÅ: Kjønnsprovoserte kulturministeren

Flere kvinner får støtte

– Dette viser at å stille krav til Norsk filminstitutt har fungert, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande.

Arild Grande, har stilt skriftlig spørsmål i Stortinget til kulturministeren om utviklingen i kvinneandel så langt i 2015.

– Jeg er bekymret for at arbeidet med å få flere kvinner inn i filmbransjen vil svekkes som en konsekvens av at regjeringen har fjernet forventningene om å prioritere likestilling. Derfor vil vi nå, når Stortinget behandler filmmeldingen, understreke behovet for at det fortsatt skal være forventninger om at likestillingsarbeidet prioriteres, sier Grande.

  • Arbeiderpartiet ønsket å nå 40-prosentmålet i 2010. Da lå andelen på 25 prosent totalt for kinofilmene. Andelen kvinner i de produksjonene som fikk produksjonstilskudd fra NFI lå på 27 prosent.
  • Sammenligner man med 2014, da den totale kvinneandelen var 30 prosent, var andelen kvinner i produksjoner som fikk NFI-støtte på hele 53,9 prosent.

Andelen kvinner som har fått støtte fra NFI i 2015, er ennå ikke klar, men en gjennomgang Dagsavisen har gjort av tildelingene NFI har lagt ut på side nettsider hittil, viser en kvinneandel på 36 prosent i nøkkelrollene.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Halvering av kvinneandel

NFI-direktør, Sindre Guldvog understreket under debatten om filmpolitikk ved Filmfestivalen i Haugesund i august, at NFI ikke har lagt likestillingsarbeidet på hylla. Men ser man på kvinneandelen i filmene som ikke har mottatt NFI-støtte, så har den gått ned fra 20 prosent i 2011 til 11 prosent i årets premierefilmer, altså nesten en halvering.

– Dette er meget bekymringsfullt, og det bekrefter at det har stor betydning om man stiller forventninger eller ikke. Slik frykter jeg at det kan utvikle seg videre også med filmene som får NFI-støtte, da regjeringen har fjernet forventningene, sier Grande. Spørsmålet han har stilt til kulturministeren er fortsatt til behandling i departementet.

LES OGSÅ: Utfordrer blåblå filmpolitikk

Mer fra Dagsavisen