Kultur

Definisjonsmakt i regjeringskvartalet

Statsbygg dropper høyhus i regjeringskvartalet!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kultur­kommentator Agnes Moxnes betegner det som «kanskje for beskjedent». Statsbyggs forslag viser dessuten at det er plass til Y-blokka, men de følger lojalt opp regjeringens premiss om riving.

Flatt blir det ikke!

Statsbygg har lyttet til evalueringskomiteen og høringsuttalelsene: Parallelloppdragenes Oslo-fremmede høyhus er ned­skalert – Høyblokka skal rage høyest. Det er bra. Men å karakterisere dette som «flatt og moderat», jf. et sitat av Moxnes på NRKs nettsider, er drøyt. Det er et nedslående psykologisk fenomen at den som først kaster ut et tall, har ekstrem påvirkning på alt som kommer etterpå. Etter forslag om høyhus på 125 meter virker dagens forslag om 48 meter moderat.

I den nylig vedtatte kommuneplanen for Oslo mot 2030 åpnes det for 30 og 42 meters høyde i utviklingsområder. Fortids­minneforeningen anser dette som kontroversielt innenfor historisk sentrum. Så i edruelighetens navn – 48 m i regjeringskvartalet er ikke «for beskjedent». Høy­blokkas solitære posisjon i bybildet vil svekkes fra mange synsvinkler. I tirsdagens medier hørte vi kun byantikvar Janne Wilberg målbære at romprogrammet er for stort for planområdet.

Alt tyder på at Statsbyggs plan om få år vil bli knapp. Hva da – stiger høydene likevel i været? Samlokalisering og flytting ut av R5 og Utenriksdepartementet må revurderes.

Y-blokkas plass

Historien om Y-blokka tar stadig nye veier. Den var i 2011 foreslått fredet av en samlet statsforvaltning. Konstruksjonen sto støtt gjennom terrorangrepet. Deretter har regjeringens argumenter for riving vært varierende og lite overbevisende: økonomi, utnyttelse, miljøvern, byrom, sikkerhet osv. Det siste argumentet, sårbarhet på grunn av Ring 1, er ikke lenger gyldig. Nå argumenteres det for å rive et modernistisk mesterverk for å synliggjøre andre kulturminner.

Statsbygg illustrerer en ny bygning på 12.000–15.000 m2 i felt A. Den sammenfaller med Y-blokkas hovedfløy, men er høyere. Gulv­arealet er derimot mye mindre! Y-blokka er på 21.905 m2. Den danner en arkitektonisk helhet med Høyblokka og bærer stolt sin Picasso! Den nye A-blokka medfører tap både av brukbar kontorplass og av historiske og kunstneriske kvaliteter av internasjonal verdi. I stedet får vi byrom med betydelig lavere kvaliteter enn dagens Y-blokk gir i samspill med Høyblokka. Og klimaregnskapet? Hva er argumentene for riving, egentlig?

Y-blokka kan innpasses i Statsbyggs konsept, med parkrom avgrenset av de krumme veggene. Statsbygg hevder at den må rives for å utføre sikring av Ring 1. Gi heller noen denne trippelutfordringen: Bevar Y-blokka, sikre Ring 1 og lag park!

Mer fra: Kultur