Kultur

Kvinnelige gründere bidrar til grønn omstilling

Hvis regjeringen skal lykkes med å få til bærekraftig vekst bør de satse på de kvinnelige lederne og ikke minst kvinnelige grunderne i Norge, ifølge forfatter Christopher Weber-Fürst.

Det er mye snakk om det grønne skiftet for tiden. Dette er forankret i regjeringsplattformen fra Sundvollen i blant annet regjeringens målsetting om å sikre forsvarlig forvaltning av naturen som grunnlaget for framtidig vekst og velferd.

Forfatter Christopher Weber-Fürst skriver i sin siste bok «The Future is Female» at kvinner og kvinnelig lederskap er løsningen på verdens problemer. Han mener verden står overfor et paradigmeskifte og at det ikke er tilfeldig at de mest innovative selskapene i Silicon Valley er ledet av kvinner.

Kvinnekonferansen FBI Conference arrangeres 14. oktober for andre gang under Oslo Innovation Week rettet mot kvinnelige grundere. Jennifer Vessels som er CEO i Next Step, et Silicon Valley-basert konsulentselskap med en filial i Oslo, skal innlede om sine erfaringer som kvinne, toppleder og hennes tanker rundt det grønne skiftet.

Like spennende er at på FBI conference kommer også Karin Mertz Pladsen og Hanne Senstad fra Hedmarken som syr ullkjoler av gamle strikkeklær. Damene startet å sy kjoler for salg høsten 2008, mer ved en tilfeldighet enn som en planlagt strategi, men i dag drifter de firmaet 2 Jinter. Altså har de startet en bedrift som lager nye klær av det andre har kastet. Det er kanskje ikke så lett å se denne type vekst, men det Karin og Hanne gjør er det grønne skiftet i praksis, eller gjenbruksvekst.

Mye kan baseres på tilfeldigheter, eller skal vi kalle det for kvinnelig intuisjon, men et grønt skifte må også komme som en følge av en villet, bevisst og aktiv politikk, en kanalisering av, og mer virkemidler, til gründere innen lokal produksjon, lokal mat, lokalt håndverk og andre som driver bedrifter i lokalsamfunnet sitt. Her finner vi også et flertall av kvinner i dag. Med mer fokus og back up fra virkemiddelapparatet kan flere med gode ideer oppmuntres til etablering, tørre og våge å følge sine grønne drøm. For omstillingen som det grønne skifte krever omfatter alle samfunnsområder og aktører. Da må man satse på både store og små innovatører. Og ikke minst kvinner.

Mange kvinnelige grundere ser ikke selv at de er med på å bidra i samfunnet. Et av målene med vår årlige konferanse er å vise frem kvinners potensial som grundere og i næringslivets grønne omstilling. Vi ønsker at kvinnene på årets konferanse skal tørre å tenke på vekstplaner.

Det er ikke så lett å innhente statistikk på det grønne skifter, men hvis vi ser på hvor mye klær som selges og kastes i Norge årlig så vil mange være enig i at det er mye unødig shopping, og bruk og kast. De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Samfunnet må igjennom et grønt skifte. Det vil være krevende, men fullt mulig. I disse dager samles det heldigvis mange gamle klær inn og det er bra. Særlig hvis de gamle klærne blir brukt eller får et nytt liv via 2 jinter.

Statsminister Erna Solberg understreket i sin nyttårstale at vi også må ruste Norge for framtiden. Dette krever at myndighetene legger til rette for forskning, utvikling og ny innovasjon. Denne regjeringen skal legge til rette for at grønne muligheter kan utløses og bli lønnsomme.

FBI Conference åpnes i år av sjefen for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth som arbeider med å integrere bærekraft som en selvfølgelig del av all sin virksomhet. I den forbindelse ønsker de også å stimulere til innovasjon som kan bidra med løsninger på klimaområdet. De mener norsk næringsliv på mange områder sitter inne med kompetanse som er relevant i denne sammenheng.

Traaseth har utfordret regjeringen med at de kan mobilisere norsk næringsliv til en klima-dugnad. Det vil vi gjerne bli med på. Så kjære statsminister Erna Solberg. Nøkkelen til det grønne skifte ligger blant kvinnene. Om du har lyst til å ha 400 kvinnelige grundere på laget, bør du si ja til invitasjonen du har fått og møte opp på FBI Conference 14.oktober.