Kultur

Skal granske løfte om operaløft

Da det ble vedtatt å bygge Operaen i Bjørvika, ble det også vedtatt en satsing på opera i distriktene. Nå vil regjeringen undersøke om løftet er holdt.

I år bruker regjeringen over en halv milliard kroner på Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Men hva med resten av landet? Da det ble vedtatt at Operaen skulle bygges i Bjørvika, ble det også vedtatt en satsing på regions- og distriktsoperaene. Nå vil regjeringen undersøke hvordan satsingen har gått – 13 år etter den ble vedtatt.

LES OGSÅ: Her er Operaens plan B for 2016

70 millioner

– Regjeringen er opptatt av regionene, og vi har hatt paneler som har evaluert de store scenekunst-institusjonene. Nå evalueres Den Norske Opera & Ballett, men vi ønsker også å evaluere satsingen i distriktene. Opera i Norge har utviklet seg mye, og vi vil se det i sammenheng.

Det sier statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H). Han har en fortid som sanger selv, og i løpet av det siste året har både han og kulturministeren besøkt en rekke operaer i distriktene.

I dag er det totalt sju regions- og distriktsoperaer som får støtte via statsbudsjettet. Til sammen mottar de litt over 50 millioner kroner, noe som er en tidel av tilskuddet til Operaen i Bjørvika.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Arena for unge

Da Operaen i Bjørvika ble vedtatt bygget i 1999 ble det også vedtatt at man skulle legge en plan for en satsing på formidling av opera og ballett i resten av landet. Som ledd i dette har Den Norske Opera & Ballett turnévirksomhet i sitt oppdrag.

I 2012 fikk de tilsnakk fra daværende kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) for at de ikke turnerte nok.

Ifølge årsrapporten for 2014 har Nasjonaloperaen og Nasjonalballetten til sammen tilbudt elleve ulike produksjoner gjennom 36 forestillinger. Av disse er 21 ballettforestillinger. Det er operaproduksjonene «Hege og Øivind går til Operaen» og «Pimpinone» som har vært på turné.

Statssekretær Borgundvaag mener han ikke har grunnlag for å si noe om Operaens turneringsfrekvens foreløpig.

– Jeg har inntrykk av at Operaen har en god dialog med distriktsoperaene, men det skal bli spennende å se en evaluering av hele operafeltet i distriktene, sier Borgundvaag. Han opplever distriktsoperaene som aktive.

– De skaper et engasjement i lokalmiljøet, og har vært en arena for unge sangere. Vi er opptatt av at de skal fungere som utviklingsarenaer særlig for norske sangere og musikere, sier Borgundvaag.

LES OGSÅ: Ber Widvey ta ansvar

Fikk økning

– Vi har et tett nettverk, og operasjefene besøker ofte hverandres produksjoner, forteller Kari Standal Pavelich, operasjef ved Opera Nordfjord. Hun sitter også i styret for Opera Norge, som er et nettverk for operasjefene her til lands.

I årets statsbudsjett fikk Opera Nordfjord en budsjettøkning på 800.000 kroner. Det kan høres ut som småpenger, men økningen betydde mye, forteller Pavelich.

– Økningen gjør at vi får råd til en stor familieproduksjon i tillegg til det andre vi produserer i år. Vi kommer til å sette opp «Sound of Music» til høsten, sier hun.

Pavelich forteller at de har et samarbeid med Den Norske Opera & Ballett.

– I september setter vi opp «Maskeballet» av Verdi, og da leverer de kostymer, kulisser og en solist til oss, forteller hun.

LES OGSÅ: Operaen skvises av byggeplasser

Opera Østfold: – Har ikke fulgt opp satsingen i distriktene

Det er et langt større potensial i distriktene enn det vi ser i dag, mener operasjef i Opera Østfold.

– Vi jobber for å få økt det statlige bidraget til operaen. For oss er den statlige støtten uvurderlig, da den gjør at vi kan tenke langsiktig, sier operasjef ved Opera Østfold, Pål Scott Hagen.

Opera Østfold får offentlig finansiering fra staten, kommunen og fylkeskommunen. Og staten bidrar med omtrent halvparten, forteller Hagen.

Talentutvikling

Hagen understreker at distrikts- og regionoperaene er svært forskjellig organisert. Men det de har til felles er at de er viktige kulturformidlere utenfor Oslo.

– Vi er med på å bygge en betydelig kompetanse, på ulike måter: Blant annet samarbeider vi med videregående skole og lar elever få bidra med kostymemaking og lignende, det er mange sangere som får prøvd seg hos oss, og som kan utvikle seg hos oss før de eventuelt debuterer på den nasjonale operaen, og vi tiltrekker oss også en del publikum som vanligvis ikke ville gått i operaen, sier Hagen. 60 prosent av publikummerne til Opera Østfold er lokale. Men Opera Østfold jobber for å få flere østfoldinger til å se opera.

– Målet vårt er å øke aktiviteten. Dette er også et mål som de andre distriktsoperaene har, sier Hagen.

I 2010 gjorde operanettverket Opera Norge en undersøkelse som viste at regions- og distriktsoperaene i 2009 hadde 117.000 publikummere. På frilansmarkedet for kunstnere var de en betydelig arbeidsgiver, da de sto for 1.040 av de totalt 2.250 engasjementene på markedet.

Småpenger

Sett i forhold til Den Norske Opera & Ballett er det ikke store beløpene som går til operaene.

– Vi skal ha en internasjonal norsk opera, men sammenlignet med hva Operaen i Bjørvika får, så er det småpenger som går til distriktene. Det er et stort behov for midler til mer satsing, og jeg håper at denne evalueringen kan synliggjøre at staten ikke har fulgt opp den satsingen de har lovet, sier Hagen.