Kultur

Ja takk, begge deler

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i Venstre tar til orde for å fjerne forbudet mot dobbelt statsborgerskap.

– Venstre kommer til å foreslå at Norge skal godta doble statsborgerskap, slik de fleste av våre naboland gjør. Det er viktig for integrering, det vil gjøre det mulig å avtjene verneplikt, å delta i valg og spille på det norske fotballandslaget, sa han til NRK i går.

Selv om hovedregelen riktignok er at innvandrere må si fra seg sitt tidligere statsborgerskap for å få norsk pass, finnes det flere unntak. Tall som Utlendingsdirektoratet utarbeidet for Dagsavisen i 2013 viste at halvparten av nye norske statsborgere får beholde det gamle statsborgerskapet sitt.
Men det generelle forbudet gjør hverdagen vanskeligere for mange nordmenn som blir tvunget til å velge. Forbudet er en dårlig løsning på et problem vi ikke har, og et skoleeksempel på feilslått politikk som har liten positiv effekt. Å tillate doble statsborgerskap for alle er derfor et godt og overmodent forslag.

«Det norske forbudet mot dobbelt statsborgerskap hadde tre edle hensikter: å fremme lojalitet til staten, å integrere utlendinger i Norge og å unngå praktiske ulemper. Men forbudslinjen er trippel feilslått», skrev filosofiprofessor Andreas Føllestad i Aftenposten i januar.

Det er vanskelig å forstå tankerekken som kommer fram til at et canadisk eller italiensk tilleggspass vil svekke lojaliteten og integreringen til en norsk immigrant.
Sverige og Finland forbyr ikke doble statsborgerskap. Det gjør snart ikke Danmark heller. Tinghuset i Danmark snudde rundt juletider og vil tillate doble pass fra 1. september i år. Nabolandene våre føyer seg dermed inn i en lang rekke land med samme politikk: Italia, Sveits, Canada, USA, Australia og Storbritannia. Norge bør være det neste landet i rekken.