Kultur

Byfolk er lykkeligere

Oslo er en liten by i verdensmålestokk, men vi er en by der stadig flere ønsker å bo.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi er en av Europas raskest voksende byer, og denne veksten er bare av det gode – for Oslo og for landet.

Edward Glaeser, professor i økonomi ved Harvard skrev i 2011 boken «Triumph of the City». Boken har på kort tid blitt en moderne klassiker, ja nesten en håndbok for byplanleggere og for alle oss som er glade i storbyen og jobber for at storbyene skal få gode vilkår.

I boken viser Glaeser hvorfor folk ønsker å bo i by, han viser at storbyer har en innovasjonsevne som langt overgår mindre bymessige områder. Glaeser mener at folk både blir rikere, lykkeligere, sunnere, grønnere og smartere av å bo i by. Byers økonomiske suksess og innovasjonsevne kommer av hurtig kunnskapsspredning. Byboere er deltakere i mange overlappende personlige nettverk, som bidrar til rask spredning av ideer og trender. I byer er det kort vei mellom kunnskapsbaser, kreative nettverk, kulturarbeidere, gründere og kapital. Byer er innovative og verdiskapende rett og slett ved å være byer, og jo større byene er, jo større er kreativiteten og innovasjonen.

Glaeser er ikke motstander av bygda, men viser at suksessrike storbyer er motorer også for andre byer og regioner i landet. Et stort, voksende og suksessrikt Oslo er bra for landet som helhet.

Glaeser sier at kreativitet og innovasjon er avhengig at de små nettverkene, alle de små gründerne som får prøve seg. Byer blomstrer når de har mange små bedrifter og høyt utdannede innbyggere. I Oslo har byrådet tatt inn over seg Glaesers tanker og ideer. Derfor har vi satset på en egen strategi for kulturnæringer, derfor har vi tett samarbeid mellom osloskolen og høyere utdanningsinstitusjoner, derfor satser vi på innovasjon i kulturlivet, vi satser på frivilligheten. Vi sørger for en byutvikling der vi legger til rette for en miks av aktiviteter i hele byen. Derfor satser vi på gående, syklende og på kollektivreisende. Alt dette er ifølge Glaeser suksessfaktorer i byer som tar internasjonalt lederskap i innovasjon og verdiskaping.

Et mangfoldig og variert næringsliv, med mange små bedrifter er en viktig nøkkel. Derfor sier også byrådet og Venstre nei til å innføre eiendomsskatt i Oslo. Å pålegge næringslivet over en milliard i året i ekstra skatter vil ta knekken på mange småbedrifter som allerede i dag sliter med høye priser i Oslo. Det vil bremse mange av de bedriftene som er med på å gjøre Oslo til en av de mest attraktive byene i Europa.

I en tid preget av usikkerhet er det viktig å satse på Oslos kreative næringsliv. Å pålegge næringslivet en ekstraskatt i usikre tider er en strategi Venstre vil advare sterkt mot. Oslo skal fortsatt være en attraktiv by å bo, leve og jobbe i, og da må vi ikke legge hindringer i veien for alle de som faktisk gjør Oslo til den flotte byen den er. Venstre sier derfor klart nei til skatt på både bolig og næringseien­dom.

Mer fra: Kultur