Kultur

Rolfsen frykter kildetørke i terrorjournalistikk

Om ikke Høyesterett avskjærer muligheten for at PST kan se gjennom de beslaglagte filmopptakene, vil journalister miste kildenettverk i terrorsaker, mener filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.

Ulrik Imtiaz Rolfsen. FOTO: ARNE OVE BERGO

Av Tonje Paulsen Solem

Mandag bestemt en enstemmig Borgarting lagmannsrett at PST skal få se filmopptakene de beslagla hos Rolfsen i juni. Rolfsen mener det kan få alvorlige konsekvenser om avgjørelsen blir stående.

– All den stund politiet har siktet etter terrorloven, vil de ha blankofullmakt til å hente ut alt kildemateriale fra en hvilken som helst journalist. Dermed blir pressen kneblet, sier regissøren til NTB.

Han sier at praksisen minner «om land vi helst ikke vil sammenligne oss med», og at journalister ikke vil kunne holde på sine kilder om terrorloven skal trumfe hensynet til kildevern.

LES OGSÅ: Sammenlignes med Snowden-saken

Anker saken

Saken har fått mye oppmerksomhet, og anken til Høyesterett er allerede sendt.

– Når jeg leser kjennelsen, føles det som om at jeg vinner saken. Det står at Rolfsen har rett, men så konkluderer de med at terrorloven trumfer dette, sier Rolfsen.

Rolfsens advokat, Kim Gerdts, mener lagmannsrettens kjennelse er svært kort, og at den ikke viser til særlige vurderinger.

– Vi er uenige i avgjørelsen og anker fordi vi mener vi vil få en annen avgjørelse i Høyesterett. Jeg håpet lagmannsretten ville ta inn det som er gjeldende i internasjonal rett. I stedet har de valgt å følge gammel høyesterettspraksis, sier Rolfsens advokat, Kim Gerdts, til NTB.

LES OGSÅ: Fikk uventet besøk

Skuffet redaktørforening

Norsk Redaktørforening  omtaler lagmannsrettens avgjørelse som skuffende.

– Jeg stiller meg undrende til rettens konklusjon, særlig fordi jeg mener vi er innenfor en type samfunnsspørsmål hvor Høyesterett tidligere har sagt at kildevernet er «tilnærmet absolutt», sier generalsekretær Arne Jensen.

Redaktørforeningen leverte inn et 13 siders prosesskriv til støtte for Rolfsen i forbindelse med lagmannsrettens behandling.

LES OGSÅ: – Det hastet

Beslagla video

Det var 8. juni at PST beslagla upublisert opptaksmateriale til en dokumentarfilm om Ubaydullah Hussain og det norske ekstremistmiljøet hjemme hos filmskaperen. Oslo tingrett ga i slutten av juni PST medhold i at beslaget var riktig.

I materialet er det blant annet opptak av en 18-åring som er varetektsfengslet, siktet for forsøk på å slutte seg til ekstremistgruppen IS i Syria. 18-åringen ble pågrepet samme dag som PST beslagla filmopptakene.

– Vi tar lagmannsrettens avgjørelse til etterretning, og vi har foreløpig ingen videre kommentar, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Skarnes i PST til NTB. (NTB)