Kultur

– Kjønnsubalanse er normen

FESTIVALSOMMER: Kun 20 prosent av headlinerne er kvinner

– Vi gjorde en lignende opptelling i 2013, da lå kvinneandelen på 17 prosent, så noe går utvilsomt i riktig retning, og det er bra, sier Silje Larsen Borgan, A&R i Warner Music og en av ildsjelene bak Kompetanseformidlingen.no.

I går skrev Dagsavisen om hvordan headlinerne på festivalplakatene til norske musikkfestivaler i all hovedsak domineres av menn. Kun 20 prosent av headlinerne er kvinner, viste vår oversikt.

Om man også inkluderer navnene som står lenger nede på plakatene, blir kjønnsbalansen noe jevnere. Blant de ni festivalene vi har talt opp, er 34 prosent, altså én av tre, kvinnelige artister eller grupper med minst ett sentralt kvinnelig medlem.

LES OGSÅ: Festivalene topper med menn

Blir bedre

Selv om Kompetanseformidlingen,  et nettsted synliggjør kompetanse der det finnes ubalanse, hadde et noe annet utvalg festivaler enn Dagsavisen, ser det ut til at festivalene blir bedre på likestilling.

– Det betyr overhodet ikke at vi skal slutte å snakke om problemstillingen. Øya i år har jo allerede fått internasjonal oppmerksomhet for sin kvinneandel også på headlinere, noe som i seg selv er et poeng. Det er oppsiktsvekkende med balanse. Ubalanse er normen, sier Larsen Borgan, og legger til:

– Jeg vet at det er mange faktorer som spiller inn i en bookingprosess, men dette handler også mye om holdninger, og jeg håper i år som i fjor at et ønske om kjønnsbalanse i musikkbransjen ikke oppleves som et angrep på verken menn eller festivalledelser. Dette er jo noe vi som bransje kan og må samarbeide om, sier hun.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Kun kvinner

Til tross for at norske musikkfestivaler i all hovedsak er mannsdominerte, er det enkelte festivaler som har gjort kraftige grep. I fjor booket Månefestivalen utelukkende kvinnelige band og artister. Resultatet ble utsolgt festival, forteller festivalsjef Torill Frydenlund.

– Jeg vil si det ble tidenes beste Månefestival. Det ble litt debatt i forkant av festivalen, og noen kommentarer om at det var diskriminering av menn og andre pussige synspunkter. Men i all hovedsak fikk vi mye støtte, sier festivalsjefen.

Hun forteller at det egentlig var litt tilfeldig at kvinneandelen til slutt ble 100 prosent.

– Vi booka mange kvinnelige artister fordi det var de artistene vi hadde lyst på. På et tidspunkt i prosessen tenkte vi hvorfor ikke kjøre løpet ut og utfordre omverdenen, sier hun.

I år er det flere menn på plakaten, men festivalen bruker 50/50 som et utgangspunkt. Frydenlund mener andre festivaler også bør strekke seg lenger for å oppnå større kvinneandel.

– Det er også et poeng å gi nye kvinnelige artister en scene å stå på. Der har festivalene et ansvar, sier hun,

– Jeg håper bransjen er i forandring, selv om en tredjedel ikke er godt nok, sier hun.

Mer fra Dagsavisen