Kultur

Ønsker egen gaveordning for Oslo

Frammuseet er en av årets mottakere av regjeringens gaveforsterkningsordning. Leder for Oslo Frp vil gjerne ha en lokal ordning for Oslo.

Bilde 1 av 2

Det er ferietid, men Frammuseet ligger ikke på latsiden i sommer. Nylig fikk de nyheten om at gaven de har fått fra Kværner på 2,6 millioner kroner, har ført til en ekstra bonus, i form av en gaveforsterkning fra regjeringen.

Gaveforsterkningsordningen, som regjeringen har satt av 30 millioner kroner til i år, innebærer at staten forsterker gaver fra private givere med 25 prosent.

Foreløpig er det kun museer som kan nyte godt av ordningen, men regjeringen vil utvide til blant annet musikk og scenekunst.

Men det er ingen grunn til å stoppe der, mener Oslo Frps leder, Camilla Wilhelmsen.

– Du skal ikke se bort fra at vi skal tenke på å innføre en slik ordning lokalt i Oslo også. Det er en god idé, sier hun.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Sjøfartskultur

Wilhelmsen er opptatt av at Frammuseet skal styrkes.

– Dette er en privat stiftelse som ikke får offentlige midler. Da er det hyggelig at de nå endelig får noe. De har 277.000 besøkende i året, og at et så lite museum har så stort besøk sier noe om sjøfartens betydning i Norge. Verningen av denne kulturen er stemoderlig behandlet, sier hun.

Midlene fra Kværner og staten skal blant annet gå til arbeid med å få transkribert og tilgjengeliggjort dagbøkene til Nansen og Amundsen, og til å kunne ha flere midlertidige utstillinger, forteller Marcus Thomassen, utstillingsansvarlig ved Frammuseet.

– Vi er et økonomisk presset museum, og gaveforsterkningsordningen er vår mulighet til å kunne få en form for offentlig støtte. Vi har et håp om at dette også kan inspirere andre sponsorer til å ville bidra, sier han. Museet har nemlig også som mål å restaurere skipet Gjøa, det første skipet som Roald Amundsen seilte gjennom hele Nordvestpassasjen.

– Vi har et anslag om at det vil koste 5 millioner kroner å få det helt i orden, men det er ikke en utgift vi kan ta nå, sier Thomassen.

Kritikk

Dagsavisen har tidligere skrevet om søkerne til gaveforsterkningsordningen, og at det i løpet av første halvår i 2015, kun ble søkt om litt over 10 millioner kroner, selv om potten er på hele 30 millioner kroner. En del søknader har kommet til etter den tid, men Dagsavisen vet at Kulturdepartementet har vært i kontakt med Norsk Museumsforbund om at pågangen av søknader har vært tregere enn i fjor.

Det har også kommet kritikk av ordningen, blant annet fra Munchmuseet som mener kravet om at giveren ikke kan få motytelser fra museet bidrar til å hindre sponsorsamarbeid. Norsk teater- og orkesterforening har på sin side etterlyst en bredere debatt om hvorvidt det er heldig at man lar private givere dreie bruken av offentlige midler.

Mudassar Kapur, som er Oslo-representant i Høyres stortingsgruppe, ser gaveforsterkningsordningen som en slags art av norsk dugnadsånd.

– Staten bidrar med sitt, og gjør museene også en innsats selv, så kommer en støtte på toppen. Jeg synes det er positivt at givere ønsker å bidra, og jeg ser ikke dette som noen motsetning til offentlig støtte. Jeg mener vi bør forsterke ordningen ytterligere, sier han.

– Gaveforsterkningsordningen er ikke ment som en erstatning av offentlige midler, sier Wilhelmsen.

Mer fra Dagsavisen