Kultur

Homofiles rettigheter er menneskerettigheter

Tilsammen utgjør vi flertallet og vi skal bli flere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Opprinnelig publisert i Dagsavisens Nye Meninger-seksjon 27.juni

Skrevet av:

Umar Ashraf, Randi Haraldstad og Linda Noor

Nylig presenterte IMDi en fersk rapport om innvandreres holdninger og synspunkter rundt egen situasjon og integrering. Et av svarene viser at et klart flertall av respondentene med innvandrerbakgrunn mener at innvandrere selv har hovedansvaret for å integrere seg. På et punkt er imidlertid forskjellen på holdninger hos majoritet og de ulike minoritetene stor.

”Respekt for homofile” er den verdien færrest innvandrere gir full oppslutning til. Mens rundt 60 prosent av befolkningen generelt mener respekt for homofile er en svært viktig verdi (dette er også altfor lavt) – mener rundt 35 prosent av innvandrere fra Somalia, Irak og Pakistan det samme. Lavest støtte for utsagnet var hos gruppen fra Polen med kun 24 prosent som synes respekt for homofile er svært viktig. På den andre siden har vi Sverige med best oppslutning – 80 prosent. Hvis man tar med de som svarer at respekt for homofile er ”ganske viktig”, blir tallene totalt en oppslutning på over halvparten hos samtlige grupper.

Dette er bekymringsfulle tall. For det handler i realiteten ikke om om respekt for noens seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, men om en grunnleggende respekt for mennesket! For friheten til å leve sitt liv, som den man er. Uten skam, uten å være redd, uten diskriminering.

Vi velger å fokusere på de positive tendensene i rapporten og bygger videre på det. Vi vil synliggjøre at sammen er vi ikke bare en minoritet som støtter budskapet om gjensidig respekt og toleranse: Vi utgjør flertallet og vi skal bli flere. #Jegbackerdeg!

Å vite at jeg er ok, akkurat som jeg er, er et sterkt budskap. At noen backer meg og står ved min side, låner meg sin stemme, gjør meg sterkere. #Jegbackerdeg skal vise at det å være minoritet er mer enn å være forskjellig fra majoriteten, mer enn å være få i antall eller annerledes. Det er noe som er viktigere enn forskjeller, diskriminering og skam. Det er viljen til å backe hverandre opp, styrken til å stille opp for hverandre og ville hverandre godt. Jeg vil deg vel. Jeg backer deg.

Åpenhet og synlighet forebygger fordommer. Når vi sier at religion og seksualitet er en privatsak, er dette for å støtte alles rett til å leve ens liv slik man vil, slik det føles riktig. Sosial kontroll eller undertrykkende krefter skal ikke definere hvem vi er. Seksualitet skal ikke være så privat at den blir usynlig, da er den ikke din egen, men fortrengt bort. Religion skal ikke være så privat at den ikke tåler å sees, det må anerkjennes som noe viktig i folks liv. Privat må her forstås som retten til å tolke, retten til å velge, retten til å leve ditt liv- helt fritt.

Et pluralistisk samfunn står vi alle ansvarlig for. Jeg backer deg og ønsker at du backer meg. Skal vi leve sammen, må vi dyrke og høste våre likheter, vår evne, glede og vilje til å jobbe og omgås sammen med forskjellige folk og bakgrunner. Anerkjennelse starter med at jeg ser deg og stiller opp for deg. Det starter ikke med at jeg krever eller tvinger at du respekterer meg. For at jeg skal få være den jeg er, må du få være den du er.

Bruk #jegbackerdeg – og del dine erfaringer og tanker med oss. Sammen kan vi skape det samfunnet hvor det er plass til alle, et samfunn som bygger på likhet, rettferdighet, og ikke minst – kjærlighet.

Avslutningsvis, vil vi rette en stor takk til alle deltagerne i videoen – dere er uvurderlige!

Se videoen #jegbackerdeg- Oslo Pride 2015 her og del gjerne:

Mer fra: Kultur