Kultur

Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis!

Underskriverne av dette innlegget krever at regjeringen avlyser 23. konsesjonsrunde, og vil støtte et klimasøksmål mot den norske stat dersom de utlyste blokkene tildeles.

Verdenssamfunnet har i dag kurs mot en global oppvarming på minst fire grader innen år 2100. FNs klimapanel er ikke til å misforstå: Klimaendringene rammer allerede utsatte mennesker og arter over hele verden, og en temperaturstigning på over to grader vil få svært dramatiske følger for alt liv på planeten. For å ivareta et stabilt klima, må rundt 70 prosent av våre oppdagede fossile reserver bli liggende. Dette er vår tids viktigste erkjennelse. Vår tids store oppgave blir å sette den ut i live.

Regjeringen har nylig utlyst 57 nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt opp til den arktiske iskanten gjennom 23. konsesjonsrunde. Dette er den første utlysningen av leteblokker i helt nye områder siden 1994. Samtidig har forskere ved University College of London forsket på hvilke fossile ressurser som vil være mest lønnsomme å utvinne innenfor rammene av FNs togradersmål. Resultatene, som er publisert i tidsskriftet Nature, viser at olje- og gassforekomster i Arktis ikke er drivverdige hvis vi skal unngå alvorlige og irreversible endringer i klimaet.

Grunnlovens § 112 gir oss rett til et levelig klima, og forplikter staten til tiltak som sikrer denne retten, også for våre etterkommere. Dersom regjeringen hadde utredet de nye letetillatelsene i lys av Norges klimamål og miljøutfordringene forbundet med oljeproduksjon i Arktis, ville neppe 23. konsesjonsrunde ha blitt utlyst. Allerede på dette punktet har regjeringen brutt Grunnlovens § 112 og naturmangfoldsloven kapittel II.

Ledende jurister legger til grunn at all ny oljeleting i Arktis er i strid med Grunnloven. I løpet av våren 2015 vil initiativtakerne til dette oppropet samarbeide for å sikre at et eventuelt søksmål mot tildeling av blokker i 23. konsesjonsrunde kan bli gjennomført i praksis.
Skal vi sikre en trygg klimafremtid i tråd med Grunnloven, trenger vi omstilling i alle sektorer og storsatsing på grønne næringer. Domstolene er bare en liten del av klimaløsningen. Men hvis staten krenker egne borgeres grunnlovsfestede rettigheter, blir det nødvendig å gå til domstolene for å forsvare dem.

Regjeringens nye mål om å kutte utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030, kan synes å ivareta Norges del av et globalt ansvar innenfor FN-systemet. Men i tillegg til å mangle konkrete tiltak og virkemidler, unnlater klimameldingen å nevne vårt største bidrag til klimaendringene: olje- og gassutvinningen, som i dag utgjør rundt 2,5 prosent av verdens samlede produksjon. En uendret utvinningstakt på norsk sokkel er i strid med føre var-prinsippet og klimaforskernes råd. Ved å åpne nye havområder i Arktis for oljeleting, blir vi aktive pådrivere i fossilkappløpet mot en ulevelig klode. Underskriverne krever at regjeringen avlyser 23. konsesjonsrunde, og vil støtte et klimasøksmål mot den norske stat dersom de utlyste blokkene tildeles.

Følgende personer har skrevet under innlegget:

Ragnhild Freng Dale
Mari Seilskjær
Carlo Aall
Nils Harley Boysen
Andrew Kroglund
Aled-Dilwyn Fisher
Hans Morten Haugen
Erling Fjeldaas
Jostein Gaarder
Karl Ove Knausgård
Espen Stueland
Line Baugstø
Cathrine Grøndahl
Elisabeth Eide
Ingvild Rishøi
Ingvild Burkey
Erika Fatland
Erik Fosnes Hansen
Sidsel Mørck
Erik Heisholt
Rune Nilsen
Lars Thore Fadnes
Marianne Fastvold
Trond Romstad
Kim Småge
Magnar Mikkelsen
Wera Sæther
Tone Bergli Joner
Tor Edvin Dahl
Annabelle Despard
Morten Harry Olsen
Odveig Klyve
Svein Lund
Liv Lundberg
Caterina Cattaneo
Eirik Ingebrigtsen
Hilde K. Kvalvaag
Ellen Foros
Odd Klippenvåg
Ragnar Olsen
Arild Molstad
Jan Faye Braadland
Freddy Fjellheim
Anne Karin Fonneland
Jon Michelet
Anne Marie Rekdal
Haldis Buer Stamnes
Paal-Helge Haugen
Knut Nærum
Terje Tørrisplass
Rolv Nøtvik Jakobsen
Marius Kolbenstvedt
Phil Newth
Agnar Lirhus
John Gustavsen
Kirsti Thorsen
Hildegunn Dale
Rune F. Hjemås
Thor Sørheim
Turid Høvin
Bård Isdahl
Anne Arneberg
Brit Bildøen
Torgeir Rebolledo Pedersen
Kari Veiteberg
Morten Traavik
Kristoffer Rypdal
Gunnar Kvåle
Morten Tønnessen
Per Flatberg
Birgitte Grimstad
Arne Fjørtoft
Honoria Bjerknes Hamre
Brit Fougner
Laila Riksaasen Dahl
Finn Wagle
Turid Lilleheie
Wenche Frogn Sellæg
Werner Christie
Gro Nylander
Gunnar Skirbekk
Svein Tveitdal
Ole O. Moen
Ottar Hellevik
Inge Eidsvåg
Gro Gulden
Nils Georg Brekke
Peter M. Haugan
Stein Malkenes
Erling J. Pettersen
Henning Gravrok
Sylfest Lomheim
Theo Koritzinsky,
Stein Ørnhøi
Per Kleppe
Ingrid Eide
Bernt H Lund
Frøydis Alvær
Audgunn Oltedal
Kjersti Kolbotn
Vigdis Hjorth
Per Bjørn Foros
Geir Lundestad
Åse Lundestad
Terje Stensvold
Fredrik Skagen
Helge Drange
Tania Kjeldset
Per Andreas Kveseth
Petter Næss
Magnus Boysen
Leif Gjerland
Jane Juul Kutzbach
Rakel Surlien
Tone Buberg
Marte Huke
Jan Erik Johansson
Mona Høvring
Kjersti Ericsson
Jan Inge Lindeberg
Tore Lange
Knut Fylkesnes
Torild Skard
Karin Lisa Kirkengen
Kristin Eskeland
Gjert Laading
Anne Brit Aasland
Kjell Horn
Stan Burkey
Ketil Lund
Ståle Eskeland
Tone Gleditsch Stabell
Liv Marie Austrem
Ragnhild Eidem Krüger
Kai Krüger
Solveig Schult Ulriksen
Asle Farner
Dag Olav Hessen
Thomas Hylland Eriksen
Maja Ratkje
Espen Beranek Holm
Christian Eggen
Anne Lise Frøkedal
Sverre Røed-Larsen
Peter Emil Kaland
Odd Einar Dørum
Nils Erik Lie
Rune Rommetveit
Thorkild Tylleskär
Frode Fanebust
Ketil Magnusson
Åsne Seierstad
Mikkel Storm Glomstein
Oda Fiskum
Martin Ernstsen
Nils Golberg Mulvik
Kari Slaatsveen
Trond Eskeland
Terje Torkildsen
Ingrid Fleischer
Elisabeth Tveter Briseid
Wenche Skorge
Erik Møller Solheim
Per Espen Stoknes
Susanne Sundfør
Inger Elisabeth Hansen
Oddmund Søilen
Kjersti Scheen
Christian Refsum
Kaare R. Norum
Cato Schiøtz
Britt Grethe Randem
Inger Scheel
Harald Siem
Tora Aasland
Henriette Sinding Aasen
Arvid Solheim
Beate Sjåfjell
Nicolai Nyland
Ole Kr. Fauchald
Andreas Ytterstad
Bård Lahn
Herbjørg Wassmo
Hauk Heyerdahl
Ove Jakobsen
Ellen Horn
Anne B. Ragde
Arild Stubhaug
Espen Haavardsholm
Arne Johan Vetlesen
Thorvald Steen
Håkon Bleken
Eugene Schoulgin
Arne Willy Dahl
Per Olav Kaldestad
Erik Dammann
Anine Kierulf
Sverre Blandhol
Ottar Samuelsen

Underskrifter fra organisasjoner og politiske ungdomsorganisasjoner:

Norsk nettverk for klima og helse

Grønn ungdom

Concerned Scientists Nor­way

Changemaker

CAN-Concerned Artists Norway

RE: ACT – Strømme­stiftelsens ungdom

Sosia­­listisk ungdom

Kristelig folkepartis ungdom – KrFu

Unge Venstre

Rød Ungdom

Initiativtakere:

Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen, forfatterne Aleksander Melli og Mette Newth, Greenpeace-leder Truls Gulowsen.
Organisasjoner: Norsk klimanettverk, Greenpeace Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Concerned Students Juss, Framtiden i våre hender, Forfatternes klimaaksjon § 112, Spire.