Kultur

Felles kamp mot ny oljeleting

En rekke av Norges største forfattere har skrevet under på oppropet «Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis», som publiseres i dag.

Bilde 1 av 2

Av Bernt Erik Pedersen og Tor Sandberg

– Responsen har vært rask. Dette vil forfatterne være med på, forteller Espen Stueland.

I dag publiserer Dagsavisen oppropet «Stopp grunnlovsstridig oljeleting i Arktis», som støttes av en rekke organisasjoner og fremtredende personer innen politikk, organisasjonsliv, akademia, fagbevegelse og kulturliv. Over 200 inviterte har undertegnet, inkludert profilerte kulturnavn som Knut Nærum, Susanne Sundfør, Espen Beranek Holm, Morten Traavik og Petter Næss.

Over 50 forfattere er blant dem som støtter oppropet. Jon Michelet er en av dem.

– Jeg har skrevet under fordi jeg har et hjerte for Svalbard. Hva hjelper det å verne store områder på Svalbard dersom oljeleting skaper en utblåsning på linje med den som fant sted i Mexicogolfen? spør han.

– Grunnlovsstridig

Utgangspunktet er den tillyste leteboringen etter olje i de nordlige havområdene. For første gang siden 1994 har regjeringen utlyst leteblokker i nye områder, som omfatter Norskehavet og Barentshavet opp mot den omstridte iskanten i Arktis. Det mener initiativtakerne er i strid med grunnlovens §112, der det heter: «Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Om leteboringen blir gjennomført, vil initiativtakerne gå til søksmål mot staten.

Søksmål

«Underskriverne krever at regjeringen avlyser 23. konsesjonsrunde, og vil støtte et klimasøksmål mot den norske stat dersom de utlyste blokkene tildeles», heter det i oppropet.

– Grunnlovens paragraf 112 er en tydelig, rettslig forpliktelse til våre politikere for å påse at vi bevarer kloden for kommende generasjoner. Dette ble innskjerpet i revideringen av Grunnloven, understreker høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen, som er styreleder i Norsk Klimastiftelse.

Han satt i Lønning-utvalget som foreslo revideringene i Grunnloven i 2012, og er en av initiativtakerne bak det nye oppropet.

– Vi går mot en klimakatastrofe. Det er en utvikling forskerne har varslet om lenge. Vi har en regjering som bekjenner seg til internasjonale klimamål på papiret, men ikke i praksis. Aktiviteten i Barentshavet nå er bare ett eksempel, sier Lorentzen.

– Stadig flere skjønner hvor dette bærer. Vi tror et slikt opprop kan virke samlende for å bygge en kritisk opinion.

Forfatteraksjon

Blant initiativtagerne til oppropet er Forfatternes Klimaaksjon §112, en sammenslutning av forfattere og oversettere som kjemper for en omlegging av norsk miljøpolitikk. Forfatter Espen Stueland var en av grunnleggerne av Forfatternes Klimaaksjon i 2013, og har vært med på å rekruttere forfattere til å undertegnedet nye oppropet.

– Med oppropet vil vi si fra at det er alvorlig når politikerne går mot forskernes anbefalinger. Ett sted må vi sette ned foten og si: Nå kan vi ikke ta opp mer olje. Den juridiske framgangsmåten er en av flere arbeidsmetoder vi vil bruke framover, sier Stueland.

– At forfattere er med på et slikt opprop, skaper oppmerksomhet. Og det kan føre til at folk leser bøkene deres annerledes. Når folk ser at Karl Ove Knausgård er opptatt av klimakrisen, kan det gi et annet blikk på det Knausgård skriver, mener Stueland.

Forfatterne som er med

Disse 54 fag- og skjønnlitterære forfatterne er blant de 200 som har undertegnet oppropet mot oljeleting i Arktis:

Jostein Gaarder

Karl Ove Knausgård

Jon Michelet

Espen Stueland

Åsne Seierstad

Brit Bildøen

Espen Haavardsholm

Thorvald Steen

Vigdis Hjorth

Fredrik Skagen

Kim Småge

Line Baugstø

Paal Helge Haugen

Inger Elisabeth Hansen

Per Olav Kaldestad

Christian Refsum

Herbjørg Wassmo

Cathrine Grøndahl

Tor Edvin Dahl

Elisabeth Eide

Ingvild Burkey

Erika Fatland

Sidsel Mørck

Marianne Fastvold

Wera Sæther

Annabelle Despard

Morten Harry Olsen

Liv Lundberg

Magnar Mikkelsen

Tone Bergli Joner

Odveig Klyve

Caterina Cattaneo

Eirik Ingebrigtsen

Ellen Foros

Hilde Kvalvaag

Odd Klippenvåg

Torgeir Rebolledo Pedersen

Jan Faye Braadland

Freddy Fjellheim

Anne Karin Fonneland

Knut Nærum

Haldis Buer Stamnes

Hildegunn Dale

Rune F. Hjemås

Ingvild Rishøi

Thor Sørheim

Bård Isdahl

Terje Torkildsen

Marte Huke

Mona Høvring

Kjersti Ericsson

Erik Fosnes Hansen

Liv Marie Austrem

Tania Kjeldset

Mer fra Dagsavisen