Kultur

– Utfordrende situasjon i Operaen

Operaen håper på ­pensjonsløsning i ­mellomoppgjøret over påske. I Sverige pågår forhandlingene om omstillingsstøtte når scenekunstnere fra i år må forholde seg til samme pensjonsalder som resten av arbeidslivet.

Bilde 1 av 2

– Vi har hatt dialog med de tillitsvalgte jevnlig i et år nå, og dette er en utfordrende situasjon, sier stabsdirektør ved Den Norske Opera & Ballett, Marta Færevaag Hjelle, til Dagsavisen.

  • 2014: 90 millioner
  • 2015:110 millioner
  • 2016: 141 millioner

Dette er de budsjetterte pensjonspremiene til Den Norske Opera & Ballett. At kostnadene har skutt i taket er ingen hemmelighet: Bare på to år har den budsjetterte pensjonspremien Operaen må betale, økt med 57 prosent.

Vilje til løsning

Det er dette bildet som ligger til grunn når partene møtes i årets lønnsoppgjør 15. april. Pensjon var tema også under lønnsoppgjøret i fjor, og man kom fram til at partene skulle jobbe fram et omforent faktagrunnlag med tanke på en endret pensjonsløsning.

Kulturdepartementet har gitt tydelig signal om at partene må finne en løsning. Konflikten spinner rundt at de ansatte frykter at de får innskuddspensjonsordning som skyver risikoen over på dem, mens arbeidsgiverne frykter at de dyre ytelsespensjonene vil ramme virksomhetene så hardt at de må kutte i tilbudet.

– Det er en krevende situasjon som vi prøver å ha en åpen dialog om. Jeg oppfatter at det er en sterk vilje til å finne en løsning, sier Hjelle.

Svenskepensjonene

I Sverige foreslo regjeringen før påske i fjor å høyne danseres pensjonsalder med 24 år, slik at danserne må vente med pensjonisttilværelsen til fylte 65. Dette forslaget er blitt vedtatt, og i disse dager jobber partene med å finne en løsning for hvordan scenekunstnerne kan omskoleres når de ikke lenger kan jobbe som for eksempel dansere.

Ambisjonene er at de skal ha en løsning klar ved slutten av første kvartal i år, og at den nye avtalen dermed skal gjelde med tilbakevirkende kraft fra første januar i år.