Kultur

Eirik Jensen og korrupsjonsskandalen i Oslopolitiet.

Korrupsjonssaken i Oslopolitiet er et symptom på noe som er veldig galt. Nå har krigen mot narkotika kommet så langt at den korrumperer politiet.

Uansett hvordan man vender og vrir på dette. Uansett hvem som er skyldig eller ei . Politiet har hjulpet en mann i å smugle 20 tonn med hasj i bytte for opplysninger om andre som driver med det samme, hvis tidligere politileder Eirik Jensen snakker sant da.

Opplysningene kommer frem i polititoppens bok som nylig har kommet ut.

Hvis Eirik Jensens opplysninger som kommer frem i boka stemmer, så har Oslopolitiet lukket øynene til innførsel av 20 tonn hasj i bytte mot andre opplysninger. Jeg tenker da på de 20 tonnene Cappelen har innrømmet at han har innført. Eirik Jensen erkjenner ikke noe kjennskap til dette.

Dette er høyst oppsiktsvekkende opplysninger. Jeg stiller meg straks spørsmålet; hva fikk de i bytte? Hvordan kan Oslopolitiet forsvare at de har lukket øynene for innførsel av 20 tonn hasj. Hvis tidligere politileder Eirik Jensen snakker sant, er jo dette et faktum.

Kanskje politiet ikke visste hvor stort Cappelen drev? I så fall viser dette et politi ute av kontroll, hvis det høres bedre ut? Uansett har man hjulpet Cappelen, noe må han ha fått igjen for den informasjonen han solgte. Politiet ønsker vel ikke å innbille oss at Cappelen gjorde dette gratis.

Slik saken står nå har det skjedd noe svært kritikkverdig, samme hvem som snakker sant. Hvis Cappelen snakker sant, har Eirik Jensen vært korrupt, og mottatt bestikkelser for å gi opplysninger som Cappelen kunne bruke for å sikre sin storimport av cannabis.

Oslopolitiet er da i den uheldige stilling at de har gitt frie tøyler til en korrupt politimann. Man kan spørre seg selv hvordan dette kunne skje, og hvorfor ingen stilte spørsmålstegn ved Eirik Jensens nære kontakt med en person som åpenbart må ha vært i politiets søkelys.

Dette må vel kanskje være den minst ubehagelige forklaringen sett fra Oslopolitiets side.Da kan de skylde alt på Eirik Jensen, og vaske sine hender.

Hvis Eirik Jensens forklaring derimot stemmer, har vi en ny politiskandale av dimensjoner. Da har man beskyttet en storimportør av hasj i tiår i bytte mot informasjon som det ikke finnes noen målestokk for verdien av.

Hvis politiet operer på denne måten finnes der ingen grenser for hva kriminelle kan få lov til å gjøre hvis de bare tyster på konkurrentene sine. Politiet deltar med dette indirekte i de kriminelle handlingene. Dette er ikke akseptabelt.

Korrupsjon er korrupsjon enten der er penger involvert eller ei. Hvis politiet lukker øynene for kriminelle handlinger, lar de dem skje og er dermed medskyldige.

Korrupsjon kan også handle om makt og stilling. Når det gjelder Eirik Jensen blir det veldig tydelig hvorfor han har kunnet klatre til en lederstilling i narkoavdelingen. Hvis han snakker sant da.

Personlig tror jeg at denne saken er verre enn at spørsmålet står om hvem som snakker sant. Jeg tror på Eirik Jensen når han sier at han brukte Cappelen som informant. Jeg tror at Cappelen hadde behov for å komme ryktene i forkjøpet ved å angi Eirik Jensen for korrupsjon. Cappelen må jo være livredd for reaksjonen fra dem han har informert om.

Jeg tror likevel at spillet har gått for langt for Eirik Jensen, og at han har mottatt penger rett og slett fordi fristelsen har vært for stor. Hvis man i det hele tatt skal tro på Eirik Jensen, så må jo Cappelen ha fått noe igjen for sin informasjon. Folk som Cappelen jobber ikke for knapper og glansbilder.

Jeg kan bare tro og anta om disse tingene. Det vi vet er at dette, uansett hva som er sant, er en skandale av dimensjoner. For de to involverte Jensen og Cappelen er saken bare tragisk.

For Jensens vedkommende at han har vært ansatt i et politikorps hvor grensene mellom det som er lovlig, og ulovlig er visket ut, og derfor har havnet i denne situasjonen. For Cappelen at han er brukt i et spill for så til slutt å rammes av dem som har satt spillet i gang. Underforstått, hadde politiet gjort det de skulle ha gjort, å stoppe ham tidligere, så hadde ikke saken mot ham blitt så alvorlig.

Vi har også fått et svært alvorlig bevis for at narkotikapolitikken korrumperer samfunnet.