Kultur

Bløffen om skattekutt til de rikeste: The Trickle-Down Effect.

Dersom noen stjeler penger fra andre, kaller vi det for tyveri og setter kjeltringene i fengsel. Når politikere stjeler penger fra vanlige folk og gir til de rikeste, kaller vi det for "forsvarlig økonomisk politikk."

De rikeste har heftig og godt organisert servert sine argumenter for skattelette for dem selv, ikke minst fjerning av formueskatten som er den siste reelle skatt for de rikeste. Teorien deres er at at skattelette for dem selv fører til økt forbruk og mer virksomhet. Det gir større investeringer og flere jobber. Vi får raskere økonomisk vekst.

Mange land har forsøkt resepten, man kunne nesten tro at de rikeste sto for premissene for skattlegging på vanlige folks bekostning. Og resultatene har uteblitt verden over.

Virkeligheten er at skatteletten fører til sparing og "investeringer" i skatteparadiser. Dette gir større ulikhet, mere gjeld blir akkumulert for de fattige, og vi får lavere vekst og finanskriser.

"Once you realise that trickle-down economics does not work, you will see the excessive tax cuts for the rich as what they are: a simple upward redistribution of income, rather than a way to make all of us richer." (Ha-Joon Chang, economics professor at Cambridge University)

Politikken som angivelig skal bedre forholdene, fører altså til forverring, i denne sammenheng kalt "Upward redistribution". Politikken er enten planlagt og villet, i så fall har vi kjeltringer som leder landet, eller den er uønsket og utilsiktet og gjort i beste mening, i så fall ledes landet av inkompetente politikere som lytter mer til loybbister (sine tidligere kolleger) enn til sunn fornuft, fagekspertise og folket som stemte dem inn.

Så hva er det egentlig som skjer i Norge ? Min påstand er at dersom den økonomiske politikken fører til skattelette for de rikeste og avgiftskjerpelser for vanlige folk, til rasering av velferdordninger, samtidig som man ser at de rikeste blir rikere og ulikhetene større, da ledes landet av kjeltringer. Heldigvis for disse kjeltringene blir de ikke holdt ansvarlig for det de gjør, i motsetning til vanlige folk som blir satt rett i fengsel for kriminalitet.

Kanskje vi får de politikerne vi fortjener ?

Mvh. Reidar Kaarbø, redaktør www.hvamenerpartiene.com