Kultur

Ja til ny hundelov

Hunder har egenverdi og bør ikke tas bort fra sitt hjem og sin familie på bakgrunn av udokumenterte påstander, eller at noen synes hunden ser farlig ut. Hunder og hundeeiere fortjener rettssikkerhet.

Den siste uka har vi altså sett et nytt tilfelle av at en hund har blitt tatt fra eierne sine på bakgrunn av udokumenterte rykter og meninger fra folk som synes han virker farlig, uten at han har bitt. Bamse har nå støttegruppe på mer enn 4800 medlemmer og underskriftskampanje er startet. Dessverre er ikke Bamse alene om en slik skjebne, flere hunder og hundeeiere har de siste årene opplevd det samme.

Kostnader og feilbehandling

Hunder kan settes i forvaring når politiet mener at hunden regnes som farlig. Dessverre er regelverket mangelfullt på når dette kan gjøres og det er store forskjeller på praksis mellom politidistriktene. Uansett utfall av rettsaken må hundeeier betale for forvaringen. Kostnaden ved å ha hunden i forvaring kan bli veldig stor da det tar tid før saken ev. kommer for retten. Alle dyr skal behandles som uskyldige til det motsatte er bevist. Politiet burde ikke ha lov til å konfiskere en hund på mistanke som begrunnes kun i utseende eller udokumenterte beskyldninger fra folk som kanskje finner på historien for å hevne seg på eier eller selv er redd hunder. Hunder som trenger rehabilitering, ved mistanke om at forhold hjemme hos eier er årsaken til at hunden er redd, har bitt eller om hunden er syk, så bør den henvises til henholdsvis en atferdskonsulent eller en veterinær.

Slik loven er i dag rammer den tilfeldig og har ikke ført til at færre folk har blitt bitt.

Hunden er oftest uskyldig

En hund kan risikere å bøte med livet om den har bitt noen, selv om det ofte er hundeeiers feil. Hundeeier kan ha dårlig kompetanse på hundehold, uaktsom oppførsel og dessverre av og til være voldelig mot hunden. Andre ganger har den som har blitt bitt selv skylden fordi han/hun har skremt hunden eller utøvet fysisk eller psykisk vold. Vi trenger en ny hundelov som skiller tydelig på om hunden er farlig eller om hundeeier og andre involverte har vært uaktsom, forårsaket eller direkte fremprovosert hendelsen.

Vi har i Norge ca. 500 000 hunder her i landet, og vi har sett en stor økning de siste årene. Hundeloven kom i 2004 og skulle ".. bidra til å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden." Noe av hensikten var opprinnelig å samle bestemmelsene om hund på et sted, samt beskytte folk, andre dyr og samfunnet mot farlige og plagsomme hunder. Men hundeloven tar ikke hensyn til rettssikkerhet for hundene. Hundeloven har også bestemmelser som er i strid med dyrevelferdsloven, slik at her er mange grunner til av loven må revideres umiddelbart!

Anne Hilde Røsvik

Leder av Asker MDG og Dyrevernpolitisk gruppe i Oslo og Akershus