Kultur

Verdig vinner

Det juryen samlet har stått bak er at Handkes politiske holdninger ikke diskvalifiserer ham fra å tildeles prisen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Valget av Peter Handke som mottaker av International Ibsen Award er blitt møtt med sterke reaksjoner. Prisen skal tildeles en person eller institusjon som i særlig grad har bidratt til utviklingen av verdensdramatikken og scenekunsten. De fleste synes å være enige om at Handkes virke som dramatiker gjør ham fortjent til en slik anerkjennelse.

Juryen for International Ibsen Award består av syv personer. Som leder av denne juryen, har jeg unnlatt å delta i debatten. Det kan virke som om det av den grunn har festet seg et inntrykk av at juryen enten ikke har vært klar over kontroversene knyttet til Peter Handkes engasjement i balkankonflikten, eller at juryen trekker et klart skille mellom Handke som politisk aktør og Handke som forfatter/dramatiker. Ingen av delene er tilfelle.

At juryens medlemmer ikke skulle ha vært klar over debatten rundt Handkes Balkan-engasjement medfører selvsagt ikke riktighet. Dette er en debatt som har pågått over mange år. Enhver som har befattet seg med Peter Handkes forfatterskap, har ikke kunnet unngå å bli konfrontert med påstandene som er kommet frem gjennom kronikker og leserinnlegg i norske medier i forbindelse med tildelingen. De aller fleste av dem har vært godt kjent i lang tid.

Å skille kategorisk mellom person og forfatterskap har heller ikke vært juryens utgangspunkt. Et slikt absolutt skille vil i sin ytterste konsekvens være urimelig, og vil nok stå de fleste av juryens medlemmer fjernt, meg selv innbefattet.

Det juryen samlet har stått bak er at Handkes politiske holdninger ikke diskvalifiserer ham fra å tildeles prisen. De enkelte jurymedlemmer vil nok kunne ha et nokså divergerende syn på Handkes politiske oppfatninger. Det er først og fremst årsaken til at jeg som juryens leder ikke har begitt meg inn i en debatt om de enkelte påstander som er kommet frem. Det har til tider vært fristende å tilbakevise flere av dem, men jeg har begrenset meg til å gjengi juryens klare og samlede standpunkt.

Juryens vurdering i disse spørsmålene er nokså sammenfallende med det som Thomas Irmer uttaler i Klassekampen sist fredag «det var hans personlige rett å gjøre det han gjorde». Det betyr ikke at juryen, verken samlet eller som enkeltpersoner, deler Handkes synspunkter.

Når vi tildeler Handke Ibsen-prisen stiller vi oss på linje med blant annet juryen for «MühlheimerTheaterpreis», som så sent som i 2012 ga Handke prisen for teaterstykket «Immer noch Sturm». Stykket spilles på Nationaltheatrets hovedscene førstkommende søndag og mandag. Det er å håpe at offentligheten også vil vie denne siden av Peter Handke oppmerksomhet og interesse.

Mer fra: Kultur