Kultur

Politisk ukorrekte snegler, huffda.

Man kan spørre seg om politisk ukorrekte snegler åpent mobber den gjennomsnittlige klimajournalist? Ihvertfall kravler purpursneglen rundt på Seychellene nå til tross for at den ble erklært utryddet av klimaendringene i 2007

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Denne vakre lille krabaten med det latinske navnet Rhachistia aldabrae som har sitt habitat på Aldabra-atollen på Seychellene, ble høytidelig og med mye PR kåret til klimaendringenes første offer i 2007 i et tidskrift driftet av selveste Royal Society.
Mere info her: http://www.iucnredlist.org/details/168122/0


Siden den vanlige gjengen av klimakåte dommedagsprofeter desperat trengte noen ofre for den globale oppvarmingen som på dette tidspunkt hadde opphørt 12 år tidligere, så var det tydeligvis laber interesse for å kikke seg tilstrekkelig godt rundt i fuktige små avkroker på disse småøyene. Nå ble det den 23.august gjort flere funn av denne sneglen, det viste seg at det kravlet og krøp både tenåringer og voksne individer der nede til tross for at både manglende nedbør og havnivåstigning var erklært som årsak til artsutryddelsen.

Lærdommen enkelte burde trekke i denne anledning er at man skal være varsom med å erklære noen for utryddet før man er sikre i sin sak. Her er det klart at noen har hatt en økonomisk og PR-messig egeninteresse i å erklære en art for å være utryddet, enda mer spesielt ble det av at man utelukket at det kunne være andre årsaker enn klimaendringer. Men Royal Society har som kjent stolte klimatradisjoner å ta vare på etter at de kastet seg på klimagaleien og sammen med stadig mindre respektable BBC gikk god for at klimaendringene nå også krymper sauer: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8130907.stm

I ukene som kommer kan vi ta en kikk på jeremiadene fra norske klimajournalister (ingen nevnt og ingen glemt), kommer noen av dem til å skrive om dette? Neppe, fordi denne gjenoppståelsen fra de døde 7 år etter kan jo ikke være riktig fordi denne snegelen er jo utryddet av klimaendringene. Klimabibelen fra klimapanelet er som sagt ufeilbarlig og klimakjetteri kan ikke tillates. Sirkelargumentasjon er enkelte gode på, og fakta biter som kjent ikke på denne gjengen. Men hvem vet, mirakler har jo skjedd før.....

Du kan daglig finne politisk ukorrekte klimanyheter og klimafakta på Klimarealistenes nye side på Facebook. Det er ikke bare Oslos ordfører som har oppdaget at man trenger nye medier som en korreksjon til de gamle. Når pressen opptrer som propagandister for det klimaindustrielle komplekset fremfor å gjøre det man trodde var jobben deres, nemlig å informere, å grave og å våke over våre demokratiske rettigheter, da gjør de dessverre seg selv irrelevante etter hvert. https://www.facebook.com/pages/Klimarealistene/841563152528238

Mer fra: Kultur