Kultur

Nynazister og fascister på Norges side i Ukraina

I Norge reiser mange bust mot svenske nynazisters rekrutteringskampanje i Norge, men den norske regjeringen og norske media synes veldig bekvemme med at de deltar på Norges side i Ukraina.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norske politikere har signalisert at de også kommer til å støtte de nye sanksjonene mot Russland. Det er noen små tegn på at de slett ikke liker det, men følger likevel slavisk opp det lederne i USA og EU har bestemt. Selvsagt er dette Nato-behandlet, og må oppfattes som instruks derfra.

Parallellt med at Vesten har initiert og finansiert det omfanget opprøret mot Janukovitsj fikk, og støttet etableringen av en regjering der den militære og politianvarlige delen er dominert av nynazistene og fascistene i Svoboda og Høyre Sektor, har svenske nynazister mobilisert for og deltatt på sine venners side i Ukraina. UTEN AT NORSKE POLITIKERE OG KORRESPONDENTER har gitt et pip fra seg om dette. Hans-Wilhelm Steinfeldt har til og med deltatt i blankpussingen av en av lederne.

Nå vet vi at Kiev-regjeringen har organisert de ivrigste nynazistene/fascistene i en egen bataljon som deltar i kampene mot uavhengighetsforkjemperne i Øst-Ukraina. Men norske politikere og mediua, som ikke liker svenske nynazister på norsk jord, synes å være ganske tilfreds med at de brukes i Ukraina som spydspiss mot østukrainere og Russland. Bataljonen Azov består av svensker, ukrainere, italienere og russere!! og bruker samme symbol som SS-Panzerdivisjon "Das Reich."

I vestlig retorikk hevdes det at uavhengighetsforkjemperne i Øst-Ukraina klarer å stå i mot Kiev-regjeringens militære angrep fordi de får støtte fra Russland. Viss russere ikke får støtte sine brødre i Øst-Ukraina, må det vel også være på sin plass å kreve at russiske nynazister ikke kan støtte Kiev-regjeringen? Intet pip høres derom fra Nato-hold.

Vestlige politikere i USA/EU/NATO liker offisielt ikke nynazister på egen jord, men lar dem gjerne få kamptrening og politisk skolering i Øst-Ukraina på østukraineres og Russlands bekostning. Enkelte av bataljonens deltakere skal til og med være beundrere av Anders Behring Breivik. Er det ikke på tide at vestlige politikere begynner å vurdere sin rolle i oppmarsjen mot Russland? En stor artikkel i media nå nettopp viste til at sanksjonene mot Russland skaper stadig flere ytterliggående nasjonalister i Russland som kritiserer Putin fra høyre. Vestlige politikere kan med andre ord snart oppleve at deres fascistvennlige politikk i Ukraina skaper en like voldelig fiende i Russland. Men kanskje det er nettopp dette planleggerne i Vesten kalkulerer med? Et slikt rør i øst vil selvsagt skaffe NATO argumenter for å gå inn i området. Er det dette de forbereder seg på ved å bygge opp militærbasene sine i Polen?

Mer fra: Kultur