Kultur

Arvato financial solutions - for noe skitt!

Arvato Financial solutions er et samlenavn for en rekke selskaper som overfor enkeltkunder opptrer som helt uavhengige av hverandre. Systemet er laget for å lure flest mulig kunder.

Arvato Finacial Solutions inneholder blant annet Gothia Financial Group, Arvato bertelsmann og en rekke andre underselskaper. Dessverre har denne gruppen klart å bli Historieklubbens selskap for fakturering, purring, innkasso m.v. På deres faktuarer kommer det aldri fram hva regningen gjelder, og viss du klarer å komme i kontakt med for eksempel en av deres inkassoavdelinger, kan de aldri svare konkret på hva kravet gjelder. De henviser til en av de andre selskapene, og du må virkelig anstrenge deg gjennom en masse automatisk telefonsvar og annet visvas for å komme i mål. Likevel får du gjerne til svar at de ikke kan gjøre noe.

Den 15.mai 2014 sendte jeg følgende e-post til Historieklubben:

"Til Historiebokklubben!

Jeg fikk altså plutselig et innkassovarsel fra ”arvato-bertelsmann” pålydende kr 424.00. Jeg måtte deretter henvende meg til Historiebokklubben for å få greie på hva dette kravet gjaldt. Da fikk jeg opplyst for første gang at dette gjaldt faktura 10584 for boka ”Miraklet ved Litza”.

Da meldte jeg meg ut av Historieklubben i protest mot denne måten å forvalte kundeforhold på.

Like før dette hadde jeg fått inkassovarsel i forbindelse med faktura 10158. Det var denne fakturaen Historieklubben selv rotet med, og som de på grunn av glemt porto gav både beskjed og kontrabeskjed om, slik at en stakkars kunde ikke helt visste hva han skulle gjøre. Jeg husker at jeg ventet på ny faktura, men fikk tydeligvis aldri dette. Det ble derfor glemt, og fakturen var kastet i påvente av ny faktura, tror jeg. Jeg betalte portoen da det kom egen faktura på den. Jeg tok kontakt med Historieklubben om dette og fikk beskjed om at jeg skulle betale boka som angitt på den opprinnelige fakturaen, og at saka da skulle være ute av verden. Jeg betalte fakturaen umiddelbart. Allikevel har jeg nå fått tilleggskrav fra Gothia på 326,27 med en tidsfrist så knapp at jeg ikke fikk kravet i posten før fristen var ute (12.mai).

Jeg har betalt alle krav (424 + 326,27) selv om jeg synes det ikke er rett. Jeg er ikke forretningsadvokat, og har ikke oversikt over hvilke regler forretningslivsaktørene har lurt våre folkevalgte til å godta. Men jeg betrakter det overskytende beløp som jeg nå har betalt med kr 64,00 + kr 326,27= kr 390,27, som rent tyveri fra en kunde. Begrunnelse: Jeg har ikke mottatt en eneste ordinær purring, og jeg har ikke hatt noen fakturaer liggende uten at jeg kan redegjøre for grunnen til det.

Inkassokonglomeratet PayBill, arvato-bertelsen, Gothia er så vidt jeg kan se en forretningsforbindelse som spekulerer i muligheten til å tilrane seg ekstra penger.

Jeg mener å ha krav på å få pengene tilbake, men innser at det trolig er umulig å få til. Det var nødvendig å melde seg ut for å slippe å ha noe mer med PayBill, arvato-bertelsen, Gothia å gjøre."

Jeg har aldri fått svar på denne henvendelsen. Og til tross for at medlemsskapet var oppsagt, fortsatte jeg å få tilsendt bøker. Disse ble returnert uåpnet, og jeg måtte igjen skrive e-post med spørsmål om hvorfor kundeforholdet fortsatt besto. Jeg fikk da beskjed om at medlemsskapet var opphørt. Likevel opplevde jeg i dag å få et nytt inkassovarsel fra Arvato bertelsmann på en faktura som trolig dreier seg om en av de uåpnede og returnerte bokforsendelsene, og som jeg ikke har mottatt noen purring på, men som nå var forsynt med purregebyr og renter.

Selskapene i Arvato Financial Solutions vil selvsagt legge skylden på Historieklubben. Men detv er deres selskaper som driver rovdrift på kundene, ikke Historieklubben. Historieklubben gir ut mange fine bøker. Men jeg tror det blir få kunder igjen etterhvert viss selskapene i Arvato Financial Solutions skal fortsette med sin kundebehandling. Jeg kommer iallfall ikke til å innlede noe kundeforhold til noen bedrift som har noen av selskapene i Arvato Finacial Solutions som forvalter av kundeforholdet eller deler av det.