Kultur

Gjensidig avhengighet

Vi er alle stjernestøv. Vi er alle på besøk til moder jord. Det er vårt valg hva vi velger å gjøre i den tid vi er her. Om vi skal leve i krig og nød, eller etter prinsippet om nestekjærlighet. Velger vi å strebe etter penger, eller andre verdier?

Vi mennesker er vandrende sjeler som kommer fra det samme opphav finner oss et hus – en kropp – hvor vi blir værende mens vi befinner oss på denne jordas overflate, i den materealistiske verden.

Vi trenger hverandres kjærlighet for å overleve. Vi er sosiale vesener og er gjendidig avhengig av hverandre. Et menneske isolert fra andre mennesker vil til slutt oppgi livet og gå inn i oss selv, en nedbrytende prosess. dette på grunn av at det er relasjonen mellom oss som gjør oss til mennesker og som får oss til å ville leve.

Vi er lys som stammer fra samme lyskilde. Vi er her for å spre lys – sivilisasjon. Dette er skrevet ned siden vi begynte å skrive. Det er nedfelt i vår sivilisasjon fra første dag, og er kjent som mesh for sumererne, som vil si dekretene gudene ga til menneskene for at de skulle kunne skape sivilisasjon. Mitra, som betyr pakt, er bådet mellom alt i verden – både mellom mennesker og mellom mennesker og natur.

Men vi har et valg, og kan også spre mørke. Denne friheten mottok vi da vi forlot paradis hvor vi levde i pakt med det økologiske system vi alle er en del av og vandret ut fra vårt felles urhjem.

Vi fikk bevissthet om vår plass og med dette mottok vi samtidig kunnskap som gjør at vi kan endre verden vi lever i og dermed bryte pakten mellom hverandre og med den økologiske helheten vi alle er en del av, med det guddommelige, det skapte.

Med frihet og kunnskap kom ansvar og Vi er gartnere som skal dyrke og passe på verdenshagen. Vi må ta ansvar for hele skapelsen. Vi kan ikke søke Jesus Kristus eller bygge fellesskap uten å fremme rettferdighet.

Vi kan ikke fremme rettferdighet uten å leve enklere og bygge fellesskap. Hvordan kan vi leve med verdens urettferdighet, uten å enten lukke øynene for den eller gå under?

Saken er den at Vestens jag etter makt og rikdom har i mange århundrer tatt livet av mennesker i andre deler av verden. Direkte, gjennom kriger og erobringer. Indirekte, gjennom utbytting, slavehandel, politisk innblanding.

Den Gud vår vestlige forbrukerkultur dyrker, er ikke Bibelens Gud. Amerikanerne har tatt oss alle på kornet når de har “in God we trust” på dollaren sin – for hvilken Gud er det?! “Ingen kan tjene to herrer”, sier Jesus. “Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon” (Matt 6,24).

Troen har med hele livet vårt å gjøre. Hvordan vi innretter oss i våre samliv, våre pengeplasseringer, våre politiske valg og vennskap. Gud er rettferdighetens Gud. Han er enkers og farløses forsvarer, han byr sitt folk å ta godt imot de fremmede som kommer til landet – “for selv var dere også fremmede en gang”. Da kan vi ikke leve greit med at verden ser ut som den gjør.

I vår verden dør det 40.000 barn hver dag. De er alle barn skapt i Guds bilde. Mange av dem kunne vært reddet med enkle midler, hvis vår økonomiske og politiske vilje var tilstede. Flere tusen kvinner og barn misbrukes og mishandles.

Pengestrømmen fra sør til nord er mye større enn fra nord til sør, og vi er i ferd med å ødelegge den jorda vi bor på. Vi, som ble skapt som gartnere, og satt til å passe og dyrke verdenshagen.

Troen kan hjelpe oss til å se både mørket og lyset, både djevelskapen og undrene av godhet i verden. Troen kan gi oss livsmot, håp, kampvilje og handlekraft. Tro er ikke politikk, men den må få politiske konsekvenser.

Dette ved et politisk, økonomisk, sosialt og åndelig engasjement for å fremme verdier den kristne tro står for: Kjærlighet, fellesskap, solidaritet, bærekraftig utvikling.