Kultur

Høyres omvendte fattigdomsoffensiv

78.200 barn og unge lever i fattigdom i Norge. Barnefamilier, og spesielt innvandrerfamilier, sliter med å følge inntektsveksten som sørger for at Ola Nordmann stadig har mer å rutte med. På utsida står fattige barn og betrakter vekstgildet

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høyre sier de tar fattigdom på alvor. Høyres Arve Kambe mener løsningen på problematikken er et system som sørger for at det er lønnsomt å jobbe, at det er et personlig ansvar å få seg utdanning og jobb og at ingen skal fanges i hjelpesystemet, på trygd og sosialstønad. Uavhengig av hva spørsmålet er, er Høyres svar at det skal være lønnsomt å jobbe. Og er det noe tallene fra SSB viser er det jo nettopp at å jobbe er lønnsomt og at det er arbeidsledighet som i stor grad sender barn og unge ut i fattigdom. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i fattigdomsstatistikken, blant annet på grunn av lav yrkesaktivitet i enkelte grupper. Er det sånn at mange er hjemmeværende fordi de ikke er klare over at det er lønnsomt å jobbe? Neppe!

Kambe har rett når han påpeker at noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre barnefattigdom er å sørge for at foreldre er i arbeid og at barna integreres gjennom gode velferdsordninger som barnehage og skole, fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Men at Høyre har tenkt å få flere ut i arbeid og integrere barn ved hjelp av kontantstøtte, det henger overhode ikke på greip. Arbeid og utdanning er først og fremst eget ansvar, men samfunnet har også et ansvar for å forhindre at barn vokser opp i fattigdom. Alle barn har rett på en trygg og meningsfull oppvekst som skal danne grunnlaget for framtida. Å gjøre fattige barn enda fattigere er verken samfunnsøkonomisk lønnsomt eller særlig lurt med tanke på framtida.

Oppskriften på å skape fattigdom er enkel; man tar mye fra de som har aller minst i samfunnet for å kunne finansiere store skattelettelser til de som har mest fra før. Når Høyre samtidig gjemmer seg bak «det skal jo være lønnsomt å jobbe» er selvfølgelig oppskriften lett å følge. Det snakkes varmt om flere kvinner i arbeid, bedre integrering og om å løfte folk ut av fattigdommen. Men kjære Høyre, dere har jo satt i gang tidenes mest omvendte fattigdomsoffensiv, hvor kvinner og barn må betale for skattekutt til landets rikeste menn. For regjeringa sørger verken for flere kvinner i arbeid, bedre integrering eller færre i fattigdom med kontantstøtte, kutt i overgangsstønad og dyrere barnehage. Istedet fratar man mange kvinner muligheten til å klare seg selv og barns mulighet til å integreres og til å få den opplæringa de trenger, som igjen er selve grunnlaget for et trygt, meningsfylt og forutsigbart liv. Å betale kvinner for å holde seg utenfor arbeidslivet er en trussel for likestillinga og for norsk arbeidsliv. Det finnes heller ingen logikk i at dyrere barnehage og færre opptak sørger for at flere av de som trenger barnehagen mest kommer til å få plass der.

Å fjerne kontantstøtta, sørge for to opptak, gratis kjernetid i barnehagen og ikke minst føre en sosial boligpolitikk som sørger for at barn har trygge og gode boforhold, er tiltak som både vil sørge for flere kvinner i arbeid og flere barn i barnehagen. Det er omfordeling og utjevning av forskjeller i praksis. Mens det regjeringa nå legger opp til er en politikk som rammer de fattigste barna først og som vil medføre store konsekvenser i livene til mange av de som har det aller mest vanskelig fra før av.

Mer fra: Kultur