Kultur

Hva er rasisme?

"Islam er ingen rase" "Det må kunne gå an å kritisere dagens innvandringspolitikk uten å kalles for rasist" "Jeg er ikke rasist, jeg er rasebevisst" Kjenner du argumentene? Å "dra rasistkortet" er dessverre av og til en invitasjon til avsporinger.

Man trenger faktisk ikke engang å nevne ordet rasisme, det er nok å snakke om fremmedhat, islamofobi. Ja, FrP tåler idag ikke engang ordene nasjonalisme og høyrepopulisme. Da kommer offerrollen fram - det er utrolig som noen føler seg truffet.

Men for nå å holde oss til ordet rasisme. Selv er jeg av de som faktisk bruker det ordet en del, men jeg vet også veldig godt hva jeg legger i det. Og jeg tolker det helt klart mye videre enn det foreldede begrepet om "rase".

Hvis vi nå skal gå inn på det norske ordet "rase" så er jo det et ord som ofte defineres ganske smalt. Det dreier seg utelukkende om ytre karakteristiska, hudfarge og andre rene genetiske ytre ting som man lett kan se, og som utelukkende går på utseendet. Dette er dessuten noe som dagens forskning strengt tatt ikke finnes blant mennesker, fordi de genetiske forskjellene ikke er store nok til at det er riktig å definere dem som raseforskjeller (det er vel i realiteten kun snakk om innavl)

Slik sett er det noen som nok også vil mene at rasisme er et meningsløst begrep idag, og om man skal ta utgangspunkt i at rasisme kun handler om hudfarge er det nok svært lite rasisme i Norge idag.

Men så enkelt er det nok ikke. Rasisme er jo et ord som kommer av det engelske racism, som igjen kommer av det engelske begrepet race. Og da er vi straks inne på mer komplekse materier. Når man på engelsk snakker om "race" blant mennesker snakker man nemlig ut fra en mye videre definisjon, der til og med svensker kan defineres som en annen "rase" enn nordmenn, eller hvor man nesten til og med kan definere østlendinger, vestlendinger og nordlendinger som forskjellige "races" definert ut fra kulturelle og historiske forskjeller.

Dette preger også FNs definisjon av rasediskriminering, som er basert på rase i en videre forstand, der også kultur og nasjon er tatt med i diskrimineringsbegrepet. FN definerer ikke rasisme på noen annen måte, men definerer til det samme. M.a.o: Om man ser ned på, eller ønsker å diskriminere, andre mennesker p.g.a. deres kulturbakgrunn eller nasjonalitet, da er det faktisk rasisme. Selv om man ikke har noen problemer med hudfargen eller andre ytre trekk, og forsåvidt også selv om de evt. skulle ha omtrent samme hudfarge som en selv, men altså en helt annen kulturbakgrunn.

Men hva da mer religion? Det faller vel ikke innunder nasjon eller kultur?
Svaret på det er "Tja". Men bare for å klargjøre det først: Det er naturligvis ikke rasisme å kritisere religiøse dogmer eller negative konsekvenser av disse. Men betyr det at såkalt "islamklritikk" aldri er rasistisk? Ikke nødvendigvis. Religion er jo koblet til kultur og folkeslag i ganske stor grad, og dersom man ønsker å diskriminere en hel folkegruppe p.g.a. deres religion (f.eks. ved å stenge grensene for muslimer fordi man ikke ønsker mer islam i landet sitt), da er det faktisk rasisme. Jeg mener også det kan defineres som rasisme om man blander kortene og blander inn diskusjoner om innvandring og demokrafi dersom man kritiserer religiøse dogmer. Det er også rasisme om man, for å argumentere mot innvandring av en viss gruppe mennesker, lager veldig grove generaliseringer der man bruker de mest ekstreme tolkningen av en bestemt religion til å ville ta rettigheter fra alle mennesker med den troen.

Det kan også være greit å rydde opp i en annen misforståelse, og det er at rasisme nødvendigvis pr. definisjon er ulovlig etter den såkalte "rasismeparagrafen". Når man diskuterer Straffelovens §135a så er det faktisk slik at ordet rasisme er overhodet ikke nevnt i den paragrafen. Loven forbyr hatefulle ytringer mot grupper av mennesker p.g.a. deres rase, etniske bakgrunn, nasjonalitet, religion eller seksuelle legning, men sier ikke noe om rasisme.

Og om man nå faktisk skulle definere §135a som å være en lov mot rasisme (i seg selv ganske idiotisk å definere homofobi, som rasisme, selv om det er beslektet fordi det handler om å legge en gruppe mennesker for hat p.g.a. noe de er født som og ikke har fått velge om de ville eller ikke) så er det allikevel ikke sånn at all rasisme er forbudt. Det aller meste av rasisme (og homofobi) er faktisk lovlig, ettersom retten må veie ytringer omfattet av Straffelovens §135a opp mot Grunnlovens §100 som garanterer ytringsfrihet. I praksis brukes derfor Straffelovens §135a mot de aller groveste tilfellene av hatytringer, mens det meste av hat som ytret f.eks. på Internett ikke er ulovlig i praksis, i hvert fall ikke i henhold til dagens rettspraksis. Det er altså meningsløst å si at f.eks. Terje Sjølies grove og hatefulle utfall mot jøder i Askim i august 2000 ikke er rasisme fordi om han ble frikjent for brudd på Straffelovens §135a.

Så hva om man faktisk blir kalt rasist, da? Vel, vet du hva... Jeg tror de fleste som diskuterer på nettet av og til er blitt kalt både det ene og det andre av folk med relativt ytterliggående synspunkter. Selv jeg er faktisk blitt kalt rasist i diverse diskusjoner. Jeg er blitt kalt rasist av konspirasjonsteoretikere fordi jeg forholder meg til det de fleste (inkludert Al Qaida selv) mener, nemlig at Al Qaida (og ikke USA selv eller Israel/Mossad) sto bak terrorangrepene 11. september 2001. Jeg er blitt kalt rasist av islamister fordi jeg faktisk mener at folk ikke skal straffes for å håne religioner eller religiøse symboler. Jeg er blitt kalt rasist av ytterliggående Palestinavenner fordi jeg ikke er for utslettelse av Israel (og antisemitt av like ytterliggående Israelvenner fordi jeg synes Israel oppfører seg drittalt, og ikke har rett til å okkupere områdene de annekterte etter 1967). Og jeg er blitt kalt rasist av lidenskapelige hip-hop, funk- og R&B-fans fordi jeg har en mildest talt "hvit" musikksmak med veldig fokus på det melodiøse.

Så da burde jeg hisse meg opp og true med å saksøke dem og i hvert fall spore av debatten da? Nei... For jeg vet det ikke er sant. Jeg føler meg ikke truffet.
Og det tror jeg er litt av greia. De som blir veldig sinte over å bli kalt rasister føler seg truffet. De vet innerst inne at det er sant, men prøver å fremstå som mer stuerene ved å kalle seg "islamkritikere", eller kanskje "kritisere den rådende innvandringspolitikken".

Men man ser jo mønstre. I kjølvannet av Fyret og FMIs gjenoppstandelse (og kanskje hatet mot romfolket, som jo ikke er muslimer) ser en også tendenser til mindre fokus på "islamkritikk" og mer fokus på generell motstand mot innvandring. Og mange som tidligere var opptatte av at de kun var imot "den morderiske ideologien islam" snakker idag åpent om at vi antirasister er "anti-hvite", og at vi altså er ute etter å "utrydde den hvite rase". Er ikke det rasisme, kanskje? Går det virkelig an å kjempe for bevaring av en bestemt type ytre genetiske trekk uten å faktisk være rasist?

Dette hjelper naturligvis ikke, og jeg vil ikke bli tatt på ordet, men min oppfordring til de som blir kalt rasister er: Slutt å sutre. Vær heller ærlige. Er du rasist så innrøm at du er rasist. Ikke lat som om du er "islamkritiker". Det er det Hedningesamfunnet, LIM og (av og til) HEF som er. Organisasjoner og mennesker som bekjemper muslimsk innvandring er noe helt annet. Noe de ikke minst avslører når de uttaler seg om romfolket. Som altså ikke er muslimer....