Kultur

Dette er pinlig, Rasmus Benestad!

Rasmus Benestad mener at bare de som har publisert vitenskapelige artikler om et klimatema, kan uttale seg om dette temaet. Dette er et svært mislykket forsøk på et retorisk knep, for å bedrive hersketeknikk!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ja, dette må da føles uhorvelig pinlig, Rasmus Benestad?

I et innlegg her på forumet begår du et gedigent overtramp overfor Pål Brekke:

Full sola-klimaforvirring

Du legger opp til: frontalangrep, invitasjon til samsnakk, sjikane om kompetanse og uttalerett og krav om kompetente motforestillinger. Men, det er lite luft i den ballongen du sender opp.

Frontalangrep

Pål Brekke gir et intervju til NRK. Du går rett i strupen på ham, fordi du ikke oppfatter at han snakker om temperaturen på Jorda, og ikke på Sola. Det med sola viser seg å være en feil fra NRK’s side, men ditt personangrep blir jo ikke noe bedre og mindre av det. Du ber riktig nok om unnskyldning for den tabben, men fortsetter med å repetere mange av de øvrige angrepene på Brekke.

Samsnakk

Benestad, du skriver i hovedinnlegget:

”Er resultatene til Forsker Y troverdige? Vi kan finne ut ved å sette oss ned og etterprøve dem i følge vitenskaplig norm. Men så langt, har ikke Forsker Y vist så stor interesse for en slik etterprøving.”

Frontalangrepet ditt i starten var vel neppe det beste utgangspunktet for å invitere til samsnakk? Frontalangrep egner seg dårlig som ”smalltalk”. Du har jo gjort dette til en form for varemerke, å invitere til samsnakk. Du har ønsket å få kontakt med Klimarealistene, forfattere i Fra fysikkens verden og norske klimaforskere som har lagt frem ubehaglige resultater. Så vidt jeg har kunnet erfare, har ikke noe av dette lykkes.

Det er dristig å utnevne seg til overdommer, bare fordi andre er uenig med deg. I flere tilfeller har det jo vært snakk om artikler i internasjonale anerkjente vitenskapelig tidsskrifter med fagfellevurdering. Da er det et drøyt stykke å nærmest kreve samsnakk. Dette forsøket på samsnakk virker ikke på meg som en åpen symmetrisk prosess. Det kan faktisk virke som om du forventer at du skal få rett.

I vitenskapen må slike uenigheter mellom forskere diskuteres i dertil egnede fora. Er det grunnlag for å avvise et arbeid, blir dette gjort ved tradisjonell falsifisering. Ut fra dette er det da ikke merkelig at dine forsøk på usymmetrisk samsnakking ikke fører frem?

Sjikane

Du skriver:

”Et annet spørsmål er også hvilke relevant vitenskaplig arbeid har forskeren publisert som er relevant for denne saken?”

Du setter krav til uttaleretten: skal man uttale seg, må man ha publisert relevant stoff.

1. Bjørn Samset kommenterer intervjuet med Pål Brekke. Har Samset publisert om klima-sol? I så fall er det merkelig at han ikke viser til denne forskningen, for å begrunne sine motforestillinger. Merkelig!

Og hvordan er det ellers i Norge, er det slik at klimaforskere bare uttaler seg om det de har publikasjoner på?

2. Knut Alfsen (CICERO) svarer på et spørsmål om 2-gradersmålet på CICEROs hjemmeside:

Togradersmålet

”Spørsmål: Hvor realistisk er det at vi når målet om å begrense oppvarmingen til to grader?”

”Svar, bl.a.: ”Svaret på om togradersmålet er realistisk avhenger av hvilke krav man setter til at noe er 'realistisk'. Rent teknisk er det mulig å nå dette målet, selv i det tilfellet der man gjør lite frem til 2020”

Har Knut Alfsen publisert vitenskapelige artikler om 2-gradersmålet?

3. Bjørn Samset snakker om den globale varmen om synes å stupe ned i dyphavet, i Morgenbladet

Klima på dypt vann

Har Bjørn Samset publisert vitenskapelige artikler om global varme som forsvinner i dyphavet?

4. Pål Prestrud (tidl. direktør ved CICERO) viser til en artikkel av Foster og Rahmsdorf på forskning.no:

Underlige påstander om klima og temperatur, del 2

http://www.forskning.no/artikler/2012/februar/314214

Har Pål Prestrud publisert vitenskapelige artikler om global oppvarming og modellkonstruksjoner?

Hvis alle disse har publisert relevante artikler i vitenskapelig tidsskrifter med fagfellevurderinger, ja så er det jo merkelig at de overhodet ikke begrunner sine standpunkter med egne arbeider!

Og det som virkelig er enda mer forunderlig i denne sammenheng, er jo alle de verne- og aksjonistorganisasjonene som snakker om klima, i utide. Dette gjelder: Bellona (Fredric Hauge), Naturvernforbundet (Lars Haltbrekken), Fremtiden i våre hender (Arild Hermstad), Concerned Scientist (Arne Johan Vetlesen) og WWF (Rasmus Hansson). Ingen av disse personene har publisert vitenskapelig artikler om klima. Hvorfor blir ikke dette kommentert noen gang, Rasmus Benestad?

I følge Pål Prestrud kunne upubliserende personer aller nådigst uttale seg, men kunne ikke vente å bli hørt på. Derfor er det nesten komisk å tenke på alle de ressursene som blir lagt ned i uttalelser fra de nevnte organisasjoner, og så oppleve at ingen hører på dem? Eller er det slik at dette kravet bare gjelder de som er uenig med deg Benestad?

Og hva med din egen virksomhet Benestad, i formidling av temperaturendringer? I en debatt i Teknisk ukeblad (TU 2711, s. 8 og TU 2811, s. 83) var man nettopp innom utflating av temperaturen, eksemplifisert ved HadCRUT3. Å bruke bare ett datasett mente du var aldeles feil. Men, like fullt argumenterte du for bruken av GISS i stedet. Ett datasett. Skjønn det den som kan.

I følge deg var GISS bedre, fordi GISS hadde bedre dekning over polområdene. Og hvordan skaffet de seg denne bedre dekningen av temperaturer? Jo, ved å interpolere mellom observerte verdier. Den gangen (i TU) ble det ikke anledning til å forfølge det temaet. Men du kan gjøre det nå. Mener du virkelig at interpolerte verdier mellom observasjoner gir et bedre og mer dekkende datasett? Hvilke egne arbeider kan du vise til i den sammenheng? Du ga ingen referanse i TU, den gangen Benestad. Hvorfor ikke?

Eksemplene med dine vurderinger av interpolerte temperaturverdier, Alfsens bekymring for vansken med å nå 2-gradersmålet, Samsets utlegninger om varmen i havdypet og Prestruds omtale av kompliserte klimamodeller, viser vel akkurat det du er kritisk til, nemlig å uttale seg om klimaspørsmål uten å ha egne publikasjoner på det spesifikke området en snakker om. Dette utspillet er kun et håpløst retorisk knep, ren hersketeknikk. Det står ikke til troende og du mister all troverdighet ved slike utspill, Benestad!

Kompetente motforestillinger

Du er kritisk til at Brekke kommer til orde, og er forundret over at det ikke kommer frem motforestillinger. Du understreker dette ved å fastslå at NRK aldri (?) spør forskere, som har publisert vitenskapelig arbeid som er relevant for sol-klima-spørsmålet. Det var da uansett brutalt da, Benestad, å avfeie kollega Bjørn Samset på den måten. Men dette vet nok du best Benestad, Samset har kanskje ikke publisert i sol-klima-feltet? Og da var det vel strengt tatt helt feil å ha ham til å uttale seg etter Brekke i denne saken? Sånn sett, så er du konsekvent.

Hvilket debattnivå er det du streber etter. Vi har friskt i minne Svarte-Per debatten, der du forlangte å få skrive akkurat det du mente, som offentlig tjenestemann, uavhengig av om du brøyt Tjenestemannsloven. Da skrev du mye om hva som var tilstrekkelig kompetanse og dokumentasjon. Her ser det jo ut som om du prøver å strupe en åpen debatt ennå mer? Kun publikasjoner er valid som nøkkelkort til talerstolen. Du er jammen ikke snau.

Mer fra: Kultur