Kultur

MOBILFORBUD I SKOLEN?

Norge ligger på verdenstoppen i mobilbruk. Alle Frankrikes barne- og ungdomsskoler har innført et forbud mot mobil i skoletiden. Alle offentlige skoler i New York har gjort det samme. Bør Norge også bør vurdere det?

Allerede i 2005 ønsket hver tredje norske lærer seg et mobilforbud i skoletiden. Noen av grunnene var at:

* URO: 62% av lærerne opplevde at mobilen skapte uro i undervisningen.

* JUKS: 24% av elever (12-13 åringer) brukte SMS til å jukse på prøver.

* SKRIVER SMS: To av tre (14-15 åringer) skrev SMS meldinger i timene.

* MOBBING: 8 % ble mobbet via SMS og 4% truet (gjelder 12-13-åringer).

MYE TYDER PÅ EN FORVERRING

I år viste "Bruk hue"-kampanjen at nesten 50% av norske 10-15 åringer hadde fått (eller kjente noen som hadde fått) mobbemeldinger på mobilen eller på Internett. Ett av ti barn ønsket å bytte skole på grunn av digital mobbing.

Både Kristin Clemet og Kristin Halvorsen synes hver enkelt skole må bestemme om det bør bli forbud mot mobilen i skoletiden. Men bør man ikke forsøke et forbud for å se om det kan hjelpe lærerne i klassen og elevene mot noe av mobbingen?

TANKEVEKKENDE?

Tall fra 2012 viste at 50 % av voksne som søkte hjelp for psykiske lidelser hadde opplevd alvorlig mobbing.