Kultur

Olje og åpenhet

Regjeringen bør ta seg en prat med Statoils ledelse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Såkalt land-for-land-rapportering (LLR) har lenge vært et krav fra organisasjoner og krefter i sivilsamfunn verden over for å ta opp kampen mot korrupsjon og skatteunndragelser. Dette er et gigantisk problem, spesielt i u-land. LLR er former for regelverk som pålegger internasjonale selskaper å oppgi nøkkeltall for virksomheten for hvert enkelt land de opererer i, for eksempel hvor mye de tjener og hvor mye de skatter.

Med disse tallene tilgjengelig, er det lettere å ettergå selskaper med kompliserte strukturer og strategier. Det er ingen mirakelkur mot korrupsjon, men et viktig enkeltbidrag. Etter langvarig press fra ulike organisasjoner, sendte Finansdepartementet i mai ut et lovforslag for å innføre LLR i utvinningsindustrien, det vil si oljeindustrien, i Norge.

Nå er høringsfristen ute. Fredag skrev Klassekampen at Statoil i sitt høringssvar går inn for å gjøre regelverket til en anbefaling overfor selskapene, istedenfor et krav. Det er en underlig holdning. Statoil har lenge stilt seg positiv til LLR og rapporterer frivillig inn sine tall i dag. Men selskapet argumenterer med at Norge ikke bør innføre slike krav så lenge USA ikke gjør det.

Men ifølge Klassekampen har Statoil selv indirekte vært med på å trenere den amerikanske lovendringen, gjennom sitt medlemskap i American Petroleum Institute (API), som har lobbet hardt mot loven i USA. Dette setter ikke Statoil i et heldig lys. Det statseide selskapet burde være en konsekvent pådriver i kampen mot korrupsjon og skatteunndragelse.

Det er vanskelig å forstå argumentet om at det skal være konkurransevridende om Norge går foran med dette lovverket. Regjeringen bør vedta land-for-land-rapportering. Og ta seg en prat med Statoils ledelse.

Mer fra: Kultur