Kultur

En valgordning som aktivt motarbeider nye tanker

Veldig enkelt sagt har Norge 5 valgregler som hindrer nye tanker fra universitetsbyene:

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

A) Deletallstøyset: Her stikker megapartiene av med det aller meste av mandater.
B) Mandattallssvindelen: Her teller fjell og skoger og ferskvann mer enn mennesker (men ikke fjorder).
C) Utjevningsmandatbedraget: Her kaller man det utjevning når det gjør det stikk motsatte.
D) Sperregrenserælet: Sørger for at C) ikke virker utjevnende ved å ta fra de minste.
E) Sistemandatstrikset: Istedet for å ta fra dem som får mest i A), altså førstemandatet, stjeles sistemandatet i fx Oslo til bruk for såkalt «utjevning» i C). Sistemandatet i storbyene er ofte den eneste måten små partier med nye tanker kan sikre seg plass i parlamentet.

Oppsummert kan vi si at man allerede i A) skaper en gigantisk urett, ved å gi de store enda mer enn de fortjener. B) er bare med på å forsterke denne effekten, fordi folk i grisgrendte strøk ser mer på TV og stemmer mer på partier alle har hørt om.

C) er ment å rette opp igjen litt av feilen som begås i A), men gjennomføringen i D) og E) gjør at det begås enda en urett mot de små, og mot de nye tankene.

Teknisk analyse: Man velger en helt arbitrær måte å fordele mandatene på, med begrunnelse i at man vil legge tilrette for såkalte «styringsdyktige flertall». Metoden gir overhode ikke mindre utregning totalt sett, men muligens mer lokalt basert utregning, altså slik at de aller fleste mandatene kan fordeles lokalt før landsprognosen kobles inn.

Det åpne og ærlige ville vært å si at man ønsker å hindre nye partier med nye tanker, og styrke gamle, store, etablerte partier som er lettere å kontrollere utenfra. Det er idag veldig lett med et forholdsvis enkelt regneark å fordele alle de 169 mandatene på 1) parti og 2) fylke. Når man likevel ikke gjør dette, skyldes det nettopp ønsket om at Norge skal være styringsdyktig. Utenfra.

169 mandater gir rundt 0,59% per mandat. Et miniparti som får 1,2% i valg har altså logisk sett et krav på 2 mandater. Er det tvil om hvor i landet disse mandatene skal hentes fra, fx Oslo, Bergen eller Stavanger, ser man enkelt og greit på hvor partiet har størst oppslutning. Enklere kan det ikke bli!

Mer fra: Kultur