Kultur

Åpner for bevaring av Høyblokka

Vi håper at rivningen av Høyblokka revurderes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Konseptutredningsutvalget som har hatt i oppdrag å vurdere ulike alternativer for gjenoppbygging av det bomberammede regjeringskvartalet, har gjort et grundig arbeid. Langt flere enn de fem utbyggingsalternativene som ble overlevert administrasjons- og fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap), er blitt gjennomgått. Gruppa gir en klar anbefaling om å flytte og utvide regjeringskvartalet øst for Akersgata. De anbefaler at Høyblokka og Y-blokka rives.

Arkitektfirmaene Metier AS, OPAK AS og LPO har vektlagt sikkerhet og effektivitet, fleksibilitet og energi- og miljøegenskaper i sin analyse. I tillegg hensynet til bymiljø og bevaringsverdig bygningsmasse og kunst. At de viktige utsmykningene til Picasso og Carl Nesjar kan bevares selv ved riving, er både riktig og nødvendig ut fra et historisk perspektiv. Samtidig har kostnadsrammen åpenbart vært sentral. Utvalget konkluderer med at å rive og bygge nytt vil gi en besparing på 400 millioner kroner i forhold til å rehabilitere Høyblokka. Bygningens symbolske verdi er da ikke tatt i betraktning.

Det er liten tvil om at det anbefalte forslaget, det såkalte «Konsept 5 Øst», som helhet framstår som mest fornuftig. Det sikrer framkommelighet og gir plass til et større parkområde i tillegg til en effektiv samlokalisering av bygningsmassen mot øst ved Hammersborg. Utvalgsleder Svein Olaussen bekrefter også at det innenfor det anbefalte forslaget er mulig å bevare Høyblokka. Vi håper derfor at rivningen revurderes. Høyblokka har stor symbolsk verdi hva gjelder norsk arkitektur og velferdsstatens framvekst. Den fikk også en ny symbolsk betydning etter 22. juli. Når utrederne fastslår at «Konsept 5 Øst» kan realiseres uten å rive den historiske bygningen, burde det gi politisk grunnlag for et vedtak om å beholde Høyblokka som en del av et helt nytt regjeringskvartal.

Mer fra: Kultur