Kultur

Folkets klimaforskning

Miljøverndepartementet innkalte sentrale klimaformidlere til en workshop på nyåret. Statssekretær Ketil Raknes ga her beskjed om hva regjeringen forventer av klimaformidlerne.

Møtet skal ha blitt avholdt hos Klif 15. januar i år. Statssekretær Ketil Raknes skulle her gi klar beskjed om hva Regjeringen forventet av klimaformidlerne. Det ble deretter fremlagt strategier for hvordan folket skulle manipuleres. Psykologi og propaganda var sentrale tema på møtet.

Klassiske elementer fra politisk propaganda skal tas i bruk. Det fremgår av en opptegnelse fra møtet at samfunnsomveltningen må skje med utgangspunkt i ”midt-skiktet av den norske befolkningen”. Statsapparatet vil sørge for ensretting (Gleichschaltung) ved å knytte til seg sentrale institusjoner i kultur- og samfunnsliv. Ungdommen må med og journalistene samles foruten merkevarebygging av forskerne, som det heter i notatet. Det vil ikke skorte på penger: ”Det koster å være synlige med gode fortellinger”. En messiansk førerskikkelse søkes: ”Hvem er vår entusiastiske forsker som vi skal sende ut og gjøre den store formidlingsrollen?” Budskapet må være positivt.

For å få gjennomført politikken krever departementet hjelp av media: ”… og få hjelp av media til dette.” Departementet vil ta opp kampen i kommentarfeltet på blogger og der bekjempe annerledestenkende: ”Vi må få gjort noe med benektningen/dissonansen – …”

Klimaformidlerne har lydig fulgt opp Miljøverndepartementets instrukser. Avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Camilla Schreiner, som var tilstede på møtet, har nå lovet 10 millioner kroner til de som aksepterer at menneskene kan regulere den globale gjennomsnittstemperaturen. Forskningsrådet har også funnet ut hva disse, som innordner seg den offisielle ideologi, lurer på. Forskere som kan tilfredsstille dette behovet, vil kunne få en påskjønnelse på 10 millioner kroner: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Hva_vil_du_vite_om_klima/1253987384410/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet

og: http://www.aftenposten.no/kultur/Hva-vil-du-at-klimaforskerne-skal-finne-ut-av-7232185.html#.UcWHDOvRw7A