Kultur

Anmeldelsen medianorge ikke snakker om!

Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya.

Edvard Vogt er professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vogt er blandt annet kjent for sin rolle i avsløringene av politi-vold sakene i Bergen.

HVORFOR ER DET FULLSTENDIG STILLHET I MEDIA

NÅR DISSE ER ANMELDT FORKRIGSFORBRYTELSER?

Anmeldelsen:

Til Riksadvokaten,
Stortorget 2,
0165 Oslo,

Anmeldelse av utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant Helge Sunde. Undertegnede jusprofessor em. Edvard Vogt er styreleder i rettssikkerhetsorganisasjonene Sentrum for Rettsutvikling, i Rettssikkerhetsforbundet og i fredsorganisasjonen Nordisk Fredsakademi.

Jeg anmelder herved utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant Helge Sunde for krigsforbrytelser og andre brudd på FN-pakten og andre krigsrettsrelevante traktater som forplikter Norge – samt mot de bestemmelser i norsk lov som regulerer norsk krigsdeltakelse.

En oversikt over deres lov- og traktatbrudd med bevis ble fremlagt I en dokumentarfilm som ble sendt iNRK Brennpunkt den 12. Mars 2013 og i en artikkel av Oberstløytnant Dag Henriksen i siste utgave av tidssskriftet Internasjonal Poitikk.

Uten juridisk dekning i Grunnloven og i vår regjeringsordning og uten dekning i vedtak i FN har Gahr Støre uten regjeringsbehandling beordret krigshandlinger mot Libya hvor norske militære deretter slapp tilsammen 567 bomber for å fjerne landets legitime statsoverhode og regime. Bombingen ble ikke ledet av den internasjonale ledelse som FN hadde gitt i oppdrag å kontrollere Libyas regjerings flyvirksomhet. Bombingen ble ledet av norske offiserer under forsvarssjefens kommando og av flyverne selv, med det forutsigelige resultat at sivile boligområder ble bombet med tap av sivile liv, deriblant barn.

Forsvarsjefen og utenriksministeren har rettstridig holdt den informasjon de har om den grunnlovstridige saksbehandling og om den ulovlige norske bombingen og dens sivile ofre skjult og de har unnlatt å foreta ytterligere undersøkelser av de norske bombeflyveres krigsforbrytelser og brudd på internasjonal lov.

Bergen 13.03.2013

Edvard Vogt