Kultur

Tamiflu er en ren bløff - ifølge professor Peter C. Gøtzsche - leder av Cochrane instituttet

Professoren ved det annerkjente instituttet sier at "regjeringer verden over er blitt lurt til å bruke skattebetalernes penger på noe, som ut fra hva vi vet, ikke er bedre enn en aspirin"

For noen dager siden stod professor Peter C. Gøtzsche fram på svensk TV og hevdet at Tamiflu var en bløff og et gigantisk tyveri av skattebetalernes penger.

Befolkningen i Norge og mange andre land har fått høre at Tamiflu skulle hindre influensavirus å spre seg i kroppen, og har valfartet til apotek for å kjøpe vidundermiddelet. Siden 2011 har WHO sett på Tamiflu som en av verdens viktigste medisiner.

Siden Tamiflu kom på markedet har det solgt for over 80 milliarder svenske kroner.

Produsenten Roche har (ifølge SVT) markedsført medisinen som noe som skulle kunne forhindre mennesker fra å bli smittet ved en influensapandemi, samt minske risikoen ved alvorlige komplikasjoner av influensa og lungebetennelse.

I følge professor Gøtzsche har ikke Cochrane instituttet klart å bekrefte at det som Roche påstår om Tamiflu, faktisk stemmer.

Her er en uttalelse fra professor Gøtzsche (fra intervjuet i SVT):

"Så vidt vi kan se finnes det ingen støtte til disse påstandene. Roche sier at det finnes i upubliserte studier, men vi er jo ikke så dumme at vi tror at disse fantastiske effektene finnes i upubliserte studier. For dersom det var tilfellet ville Roche ha publisert studiene. De hadde jo vært verdifulle i markedsføringen."

Cochrane instituttet krever nå å få innsyn i studiene til Roche. De får støtte til dette kravet bla. fra British Medical Journal.

I norge ble det i 2005 kjøpt inn 1,4 millioner pakninger med Tamiflu til et beredskapslager, til en verdi av 200 millioner kroner. Hvor mange hundre millioner er det, etter dette 'panikk-innkjøpet', blitt brukt på det som nå ser ut til å være en ren bløff?

I norge er det Legemiddelverket som har ansvaret for å kontrollere at legemidlene som selges til forbrukere i norge, faktisk har den effekten som produsenten hevder. Legemiddelverket gjør ingen egne studier, men evaluerer kun produsentens studier. Det er mao. kun produsentens egne studier som ligger til grunn for en evnt. godkjenning.

Kanskje det hadde vært smart å gjøre en uavhengig granskning av den evalueringen Legemiddelverket i sin tid gjorde av Tamiflu? Målet må være å forhindre at norske forbrukere blir lurt trill rundt av legemiddelindustrien, samt unngå at skattebetalernes penger (statskassa) brukes på legemidler som ikke fungerer.

Fra newsvoice.se, første siste ovenfor:
"Cochrane instituttet er et annerkjent institutt og en verdensomspennende sammenslutning av forskere, som uavhengig av legemiddelindustrien gransker vaksiner og andre legemidler. Instituttet har ved flere tilfeller rettet kritikk mot Tamiflu og studert effektene av den virksomme substansen oseltamivir."

------

Bildet brukt i artikkelen er fra: idua_japan