Kultur

Gode råd om selvhjelp mot narsissister og psykopater!

"Selvhjelp" i relasjon til narsissistisk/psykopatisk dynamikk, handler ALLTID om å komme seg vekk og å forstå. Ta med det du kan og løp. Når man først har forstått at det er slike man er opp imot, er det bare ett råd LØP.

Kom deg vekk, se deg ikke tilbake, avskriv tapet, kamp er ofte dyr økonomisk og menneskelig og du vinner ALDRI.

ÅRSAK: De fagfolk vi forventer skal hjelpe har generellt ikke peiling på denne dynamik, de er ikke skolert i ulogisk asymetrisk konfliktløsning. De har ofte et terapeutisk vinkling som er livsfarlig i møte med slike. De gir deg det samme råd, helt sikkert velment men fullstendig malpalssert i møte med slike: "Ikke kall en spade for en spade" fordi det "stigmatiserer"... som fungerer blant normale i konflikt, men som hjelper psykopater til å vinne i deres konflikt. Hvis du ikke kan si høyt hva de faktisk bedriver, beskyttes de, og de vinner... alltid.

Logisk konfliktløsning fungerer aldri i møte med slike, ALDRI!

Dette er slik alt for mange fagfolk reagerer og som er en helt adekvat reaksjon i NORMALE konflikter. Problemt er at en slik reaksjon gjør vondt værre i en narsissistisk/psykopatisk konflikt. Det er nøyaktig samme tenkning som ligger bak fagfolk som tror terapi virker for psykopater. "Jeg vil jeg vil, men får det ikke til!"

Empiri forteller oss at terapi for slike gjør dem enda farligere fordi de lærer å manipulere andre bedre!! Dessuten antar normale at folk som har vært i terapi, blir bedre....

Mitt fokus har vært å ligge i forkant for å finne og få kunnskap som gjør at folk slipper å bli ødelagt FØR de finner ut at de er i klørne på en narsissist/psykopat. Det er som å hindre brann i huset ditt, du er forebyggende. Når branne bryter ut kan du slukke, men skaden er gjort.

Jeg fokuserer på å finne og få frem kunskap slik at den som havner i en slik realsjon kan komme seg vekk RASKT uten å gå til grunne eller finne det ut etter at de er brutt helt ned økonomisk eller emosjonelt. Det er for sent når huset ditt har brent opp, og livet ditt og dine barn er ødelagt når du endelig innser at det er en slik personlighet du har levd med. Mange som kommer seg ut av slike forhold forstår ikke først at det er slike forstyrrede de har vært med så lange. Først etterpå klarer de sette ord på hva de faktisk var utsatt for. Mange kan ikke få seg til å tro at den de har levd med så lenge har vært en narsissist eller psykopat. Vel, disse er ikke kjent for sin manipulasjon for ingenting!

Det er et faktum at mange ikke evner se hva de er gift med eller i en relasjon med, fordi det inntrykk man får tidlig er stikk motsatt av det man får etter en tid. Faktisk er førsteinntrykket ofte i tråd med egne drømmer og håp. Særlig komplisert er den covert narsissist, fordi man manipuleres til å tro partner er en som trenger hjelp, ens tolleranse og hjelpende evner blir aktivert. Man tror man hjelper den andre, så viser det seg man blir fullstendig lurt.

Normale vil også se på egen deltagelse som årsak til evt problemer som kommer i et forhold, godt hjulpet av psykopaten eller narsissisten (og de naive medhjelperne). Normale sliter nemlig med det som heter selvinnsikt og empati, det problemet har ikke psykopater. For dem er alltid problemet der ute, normale derimot erkjenner at de selv kan ha et ansvar for en konflikt. De går i seg selv først, godt hjulpet av narsissisten eller psykopaten.

"Stakkars deg du har et alvorlig aggresjonspropblem" sa psykopaten etter at han hadde projisert sin egen aggresjon over på offeret..."Klart jeg skal hjelpe deg med å bli mindre aggresiv"! Og offeret i sin naivitet tror psykopaten hjelper det.

Desverre er det som finnes av tilbud i dag,i hovedsak TRØSTEKURS. " Du har hatt det jævelig, vi forstår deg, livet må gå videre, stå på.." Kurs i å UNNGÅ å havne i slike forhold er det lite av fordi de som holder dagens kurs har fokus på "Jeg forstår din smerte"-holdning. Dette er helt grei, man trenger forståesle og hjelp og trøst, i høyeste grad. Problemet er at skaden er skjedd. Mitt fokus er at dette er etterslukking. Alle vet i dag at røyking er skadelig, hadde man vist det var dødlig før man begynnte, hadde man kanskje sluppet kreftbehandlig senere.

Normale har faktisk et ansvar for den reasjon de bygger, for den partner de velger, men de blir i slike tilfeller lurt trill rundt! Allikevel har de et ansvar...hvorfor så jeg ikke dette før? 1000 vis er de som kunne reddet både eget og barns liv om de bare hadde visst...

Kjærlighet har desverre den effekt at rasjonell tenkning opphører, det problemet har ikke narsissister, de kan ikke elske andre, til det er deres eget hat til dem selv for stort! Det de viser er skuespill, de er eksperter i å tolke andres behov og dekker dem ... i begynnelsen... tror man! Desverre gjør de vondt værre.

Det er mye bedre om man har kunnskap som sier: Han/hun jeg traff forrige måned har trekk som er livsfarlige for våre evt. kommende barn. Dette vil jeg ikke utsette dem for. Den kunnskapen finnes faktisk ..... men den fordrer at man er realist og ikke drømmer.

Desverre møter mange nettopp denne "tolerante" holdning mange fagfolk i god tro forfekter rundt f.eks. barnefordelingsaker. Jeg kritiserer dem ikke, de opptrer bare helt normalt. Desverre fungerer ikke slik toleranse i slike settinger. Ingen flytter inn i et hus der de kjenner det lukter bensin.... slik må det bli med narsissistisk dynamikk også. Bedre føre var, enn etter håpløst fortapt.

Det er ikke vanskelig å avsløre narsissistisk dynamikk, det vanskelige er TOLERANSENS TYRANNI! Det vanskelige er å overbevise helseapparat, barnevern, sakkyndige og dommer. De tenker alle... tolleranse, stigmatisering. "Stakkars psykopaten... hun kan da ikke lyve om ALT?" Jo, slike lyver om alt. Og de har medhjelpere (advokater, barnevern, sakkyndige, venner) som naivt lar seg bruke som sannhetsvitner. Det finnes faktisk mennesker hvis eneste behov for DEG er å suge livskraften ut av deg, fylle sin eget tommhet....

I vår kristne nestekjærlighetskultur kan det være vanskelig å erkjenne. Og slik erkjennelse kommer skjelden før man har fått sitt eget og barns liv ødelagt av disse emosjonelle parasitter. For det er det de er. De har ikke empati, de mangler den affektive komponent i empati, de sier de rette ordene, men mangler følelsene. De hører sangens ord men ikke melodien.

De som mener det er stigmatiserende å kalle en psykopat for en psykopat, burde begynne tenke på hvor stigmatiserende det er for et offer for en psykopat og ikke bli trodd! DET er ødeleggende det....

Det forundrer meg, men forbauser meg ikke, at de som preker tolleranse, ikke synes ville gi narsissister/psykopaters ofre den samme tolleranse!

Hvorfor er det nesten alltid slik at det frustrerte offer taper barna til psykopaten? Jo, psykopaten får hjelp av de naive som skulle være der til barnets beste.

Når en kvinne er voldtatt, så vil vi gjerne tro på henne, når noen kommer og sier exen er psykopat, så sier disse velmennde naive at "Nei dette må du ikke si, det skaper konflikt"! Ikke bra for barna må vite.... Og konfliktskapende vil jo ikke normalt tenkende være så de føyer seg i den naive flokk og viderebringer budskapet.

Hvordan hadde det vært om politiet til den voldtatte sa at "Nå må du slutte stigmatisere voldtektsforbryteren, han har følelser også, dessuten er det stigmatiserende å bli anklaget for voldtekt, det løser ingen konflikt"!

Psykopaten og narsissistens mest effektive og ødeleggende våpen er at de tilsynelatende ser mer normale ut enn den normale, dette har vi visst i 100 år, allikevel møter ofre motbør, når de forteller hva de er utsatt for! "Han som var så kjekk og hjalpsom...."

Noen ganger spør jeg meg hvem som er værst, psykopaten eller de som nekter deg hjelp fra psykopaten.... skaden er like stor fra dem begge, men de man forventer hjelp fra forteller deg at du er den dritten psykopaten fikk deg til å tro du var.

Skal man kunne hjelpe flere fra å havne i klørne til disse emosjonelle kammeloner, må man først innse at det som ser ut til å være for godt til å være sant, ofte er det. Naiviteten må vekk, den sunne kritiske holdning må inn. Underlig nok har narsissister og psykopater det til feles at når de anklages for sin egen adferd så forsvinner tilhøreres evne til kritisk tenkning, akkurat slik offerets forsvant i den første tiden.

Life is a bitch, deal with it!

Slutt å være så naiv, vis sunn kritisk holdning.