Kultur

Kropp og ytringsfrihet

Bloggen som refererte detaljer fra livet til det tidligere kjendisparet Tone Damli Aaberge og Axel Hennie, ble slettet av norsk rett, mens sexfikserte bilder fortsetter å pryde forsidene i media. Kvinnene mister kontroll over kroppen sin.

Tone Damli Aaberge har gått til sak mot blogger Christian Burmeister fordi han skrev en blogg med detaljer fra hennes og Axels Hennies privatliv. Ingen av leserne har mulighet til å verifisere sannhetsgehalten i bloggens fortløpende referater, men mange har allerede et nokså nærgående bilde av privatlivet til kjendisene som er hyppig gjengitt i mediene.

Christian Burmeister tapte rettssaken og må fjerne bloggen fra nettstedet, i tillegg til å betale saksomkostningene. Begrunnelsen for dommen var at Tone Damli Aaberge, Axel Hennie og folk flest skal beskyttes fra å lese private eller intime fakta om seg selv og andre i mediene. Spørsmålet er om noen kjører dobbelt bokholderi ved å kontrollere bloggeren på den ene siden, samtidig som det legges ut en rekke useriøse bilder av seksualisert og kontroversiell karakter.

Dommernes begrunnelse reiser spørsmål om vi også bør beskyttes fra detaljfokus på kjendisenes underliv i mediejungelen. Det finnes utallige bilder av intime kroppsdeler i flere norske aviser, som et ledd i markedsføringen. Lederne for mediehusene- som skal forvalte medienes offentlge samfunnsoppgave-har et slapt forhold til denne problematikken. Ikke minst brenner potensen i dagbladet, som gir et usunt bilde av kvinnen som kjønnsprodukt på markedet. Kvinnene mister kontroll over kroppen sin. Det bidrar til forakt for kvinner og nedvurdering av det kvinnelige kjønn. Overgrep og voldtekter følger av denne markedsføringen.

Bør ikke kjendisene- og spesielt de unge- også beskyttes mot seg selv gjennom lovreguleringer? Skal kjendisene - likhet med Christian Burmeister- kunne bøtlegges om de utsetter offentligheten for sitt underliv, eller sexfokuserte positurer? Er det flaut eller pinlig for offentligheten å bli eksponert for dette? Og, hvem skal i tilfelle ta ut tiltale for denne mangel på blueferdighet? Ungdom trenger å skjermes fra å bli redusert til instrument for det annet kjønn, for den offentlige lyst, og de bør frigjøres fra strevet med å måle seg med andre.

Vi må tenke på framtidens unge jenter og deres bilder av seg selv og kroppens sin. Hva skjer med deres selvfølelse? Jenter danner seg en falsk forestilling på nettet av noe de tror de trenger, en konstant erotisk kroppsfiksering som tar bort den naturlige uskylden deres. Kroppen blir framstilt som et produkt, en forfalsket positur i samme kategori som reklame, som skal selges. Det fører til usunn og utrygg holdning til kropp, følelser og egen verdighet. De unge jentene blir usikre fordi de reduseres til seksualiserte objekter.