Kultur

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!»

Nye Norge er ikke engang en skygge av den årvåkenhet Arnulf Øverland uttrykte.

Tittelen er, som mange sikkert vet, et sitat fra diktet «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland. Det er som om det tilhører en svunnen tid. Det var Norge da, i 1937. Nå er Norge en «rik» nasjon som deltar i imperialisme både her og der. Samtlige stortingspartier slutter opp om denne politikken. Utviklingsminister «Heikki Holmås' stefar er savnet» «etter terrorangrepet i In Aménas» kan en lese om på NRK.no. Norge er et lite land. Hva har «dets» olje gjort med det?

Noe av svaret finner en kanskje her på Nye meninger. Heidi Stakset fører en tapper kamp for den protestantiske kultur Arnulf Øverlands dikt knytter an til, en kamp i motbakke som vekker blant annet følgende reaksjoner:

En skjønner at noe har skjedd med Norge. Det gjør noe å bli en del av den imperialistiske klubben slik Norge har blitt, det er ikke mye igjen av den protestantiske kultur Øverlands dikt knytter an til.

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» het det en gang i tiden. Problemet er naturligvis at det implisitt sier at du kan tåle «den urett som ikke rammer dig selv». Nå er ikke det et problem dersom en tilhører den protestantiske kultur diktet knytter an til, for denne tar ikke så lett på synd som for eksempel en viss katolsk kultur. Men Norge tilhører ikke lenger den protestantiske kultur diktet knytter an til. En kan til og med spørre seg om ikke alt handler om en form for kortsiktig egoisme der konsekvensene for en selv overskygger alt annet.

Nå viser hendelsen i Algerie at «den urett som ikke rammer dig selv» før eller siden ender med å ramme «dig selv». Men den kortsiktige egoisme som råder i Norge og andre vestlige land er ikke mottakelig for den slags langsiktige resonnement:

Nei, la oss dure på. La oss fortsette denne positive samfunnsutviklingen som skaper uroligheter som møtes med «– Det beste forsvaret i det lange løp er å vise at man ikke lar seg skremme». La oss vise hvor modige vi er som «ikke lar oss skremme» av terrorister, uteliggere, tiggere, arbeidsløse eller disse ord fra Øverlands dikt: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» Hvorfor ikke drikke noen glass sørafrikansk vin på kjøpet? Og prøve ikke å la deg skremme mens du leser følgende:

Som vår utenriksminister og samtlige stortingspartier sier, vi må for all del ikke la oss skremme! Vi må sove!

Deltar ikke i kommentarfeltdebattene, men kommer med innlegg, innspill og presiseringer (om nødvendig) av og til.