Kultur

SIAN - ganske så ekte fascister

SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) er ikke så glade for å bli kalt fascister. Samtidig gir SIANs tillitsvalgte mer enn nok drahjelp til oss som mener at dette uttrykket gir en adekvat beskrivelse av SIAN´s menneske- og samfunnssyn.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

"Ikke mulig å ha felles verdier med muslimer" skrev SIAN´s leder Arne Tumyr på organisasjonens hjemmesider i går. Han fortsetter: "Det meste – for ikke å si alt det islam står for – er på kollisjonskurs med vårt levesett og våre verdioppfatninger. Dette forholdet gjelder ikke bare i familiepolitikken, men for hele samfunnet." Artikkelen er illustrert med et bilde av en demonstrasjon av svært ekstreme islamister under banner som sier "vi vil ikke ha demokrati, vi vil bare ha islam"

Men slike holdninger er da ikke representative for norske muslimer? Få vil være uenig med Tumyr at de holdningene demonstrasjonen på bildet gir uttrykk for er uforenlig med norsk samfunnsliv og demokrati. Samtidig er det vanskelig å la være å påpeke uhyrligheten i Tumyrs generalisering. Han gjør holdningene til Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammad til representative for hele den norske (og europeiske) muslimske befolkningen. Det er analogt til å hevde at mikropartiet "Norges kristne", som vil gjøre homofili, abort, ugift samboerskap og selvmord (!) straffbart, er typiske representanter for norske kristne, eller for hele den etnisk norske befolkningen. Tumyr finner de mest ekstreme og frastøtende islamister han kommer over, og insinuerer at alle muslimer som ikke er som dem, egentlig er "undercover", eller løgnere. Det blir som en gigantisk konspirasjonsteori. Det kan umulig være lett for SIAN Tumyr å forklare at Hadia Tajik eller Abid Raja er som de er.

Konspirasjonsteorien til SIAN heter Eurabia, og er blant annet promotert av "Fjordman" -Peder Jensen. Den er mest kjent gjennom den jødiske forfatteren Bat Ye´Or (pseudonym for Gisèle Littman, født Orebi) og bygger på en forestilling om en påstått fremtidig islamisering av Europa. Forskerne Atttila Marján og André Sapir beskriver Eurabia-teorien som en ekstremistisk konspirasjonsteori som går ut på at Europa og de arabiske landene vil slutte seg sammen for å gjøre livet umulig for Israel og etterhvert islamisere hele Europa. For dem som tror på konspirasjonen er hver eneste utvekslingsstudent eller samhandling mellom Europa og den muslimske verden ledd i en prosess som i det lange løp vil bringe Europa under islamistisk styre. Troen på at alle muslimer "egentig" er radikale islamister, slik Tumyr implisitt hevder, er sentral, hos Ye´Or, hos "Fjordman"-Jensen og hos Tumyr/SIAN.

Tumyr og SIAN sponser "Fjordman"-Jensen økonomisk:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1010/subcat1010/thread262758/

Trass i at "Fjordman"-Jensens visjoner om systematisk deportasjon av muslimer fra Norge og Europa er blitt karakterisert som fascisme av en rekke kommentatorer, og umulig kan gjennomføres uten massiv bruk av vold har SIAN-representanter forsvart "Fjordman"-Jensen ivrig. At dette er etnisk rensning blir imøtegått ved at muslimer ikke er en etnisk gruppe - den implisitte oppfordringen til vold blir ikke problematisert. Tumyr og Jensen er teknisk sett ikke rasister, hatet retter seg i stedet mot en religiøs gruppe, ikke et folk. Mye tyder på at SIAN og mange medlemer er grunnleggende enig. Fjordman-Jensen, en ikke særlig vellykket student som gikk seg vill i konspirasjonsteoriene, har mange beundrere i SIAN:

Som det tidligere styremedlemmet Magnus Klausen uttrykker det ,er Fjordman-Jensen, som han tydeligvis beundrer i høy grad, utsatt for en "heksejakt". Sterk akademks kritikk forveksles med ønske om sensur, og innskrenket ytringsfrihet. Skjermdumpene er hentet fra den åpne Facebook-gruppen "Ordet er fritt - ordet er ditt" 8.1.2013. Klausen mener også at muslimer godt kan bli med i SIAN, "bare de kvitter seg med Islam..."

SIAN bærer preg av et eget, konspiratorisk verdensbilde, der det som kommer fram i mediebildet er filtrert av konspiratoriske myndigheter. SIANs nettmoderator Arnt Johan Kvile gir antakelig uttrykk for sin virkelighetesoppfatning når han hevder at få i Norge kritiserer forholdene i Nord-Korea, fordi "kommunismen er en hellig ku". Det kan virke som om Kvile på alvor tror eller mener at Norge og den rødgrønne regjeringen er positiv til dette diktaturet, og at media ikke bryr seg.

Forhold i Palestina derimot skal ifølge SIAN få være som de er. Kviles kommentar til innsatsen til "Leger uten grenser" på Gaza er en sammenligning av Mads Gilbert med Josef Mengele. Man skal - slik Kvile ser det - antakelig ikke lappe sammen muslimske barn. Ihvertfall ikke hvis de er kommet iveien for anti-islamistiske bomber.

Dette er Fjordmans disipler. Hitlers jødehat er erstattet av et tilsvarende muslimhat, men bortsett fra dette er retorikken og hatet mot "de andre" påfallende sammenliknbar med tysk og europeisk fascisme fra seint tjuetall og tidlig trettitall. Det er slående hvor lik ekstreme islamister er i sitt hat - mot den andre siden. Ekstremistene blir et speilbilde av hverandre, der det er vanskelig å se forskjell - bortsett fra at det i begge tilfeller dreier seg om en virkelighetsoppfatning mildt sagt utenom det vanlige. Den historiske tilknytningen er klar. Ordet fascister passer bra på begge sider.

Mer fra: Kultur