Kultur

Hun var mer enn omsvermet

Historien husker henne som ulykksalig offer i et romantisk trekantdrama. Men Camilla Collett var og er langt mer interessant i seg selv. 2013 blir hennes år.

I 2013 har det gått 200 år siden Camilla Collett ble født. Hun feires med biografi, essaystudie og som en av stemmerettsårets fire store kvinner.

- Det er ironisk at Camilla Collett er blitt stående igjen i litteratur- og kulturhistorien som objekt for to kjempende unge menn, broren Henrik Wergeland og hans motstander Johann Sebastian Welhaven. Egentlig var hun en morsom, skarp, sint forfatter og kritiker, slett ikke noe stakkarslig offer. Det med Welhaven var en ungdomshistorie, sier Tone Selboe.

Hun er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, og forfatter av boka «Essayisten Camilla Collett», som etter planen kommer i april.

Stemmerettsår

23. januar er det 200 år siden Camilla Collett ble født. Jubileet markeres blant annet med en nyutgivelse av Torill Steinfelds biografi «Den unge Camilla Collett», Tone Selboes bok om Colletts essay, samt diverse litterære arrangementer. Collett er dessuten valgt ut som en av «de fire store» kvinnene i det offisielle Stemmerettsjubileet - det er i 2013 hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.

- Collett har absolutt ikke den plassen hun fortjener. Hun er blitt fortrengt av sine mannlige samtidige, som nettopp Wergeland og Welhaven, og av forfatterne som kom etter og representerte det moderne gjennombruddet, som Ibsen, Kielland og Amalie Skram, sier Selboe.

Hundre år før tida

Hun er selv blitt positivt overrasket over hvor moderne og aktuelle mange av Colletts tekster virker, nærmere 150 år etter de ble skrevet.

- Mye av det vi diskuterer i dag, har Collett allerede debattert. Kvinners rolle i litteraturen, for eksempel, hva det er som gjør at de får mindre oppmerksomhet. Allerede i 1870 skriver hun om de melankolske, sortkledde forfattermenn som er mye mer opptatt av hverandre enn av kvinnene rundt seg, menn som kun ser kvinner som næring til følelsene sine, ingenting mer. Det er en diskusjon som ikke ble tatt før hundre år senere, sier Selboe.

Byplanlegging

Byplanlegging er en annen arena der Collett hadde mye på hjertet.

- Hun var svært opptatt av urbanisme, av hvordan framtidas Kristiania skulle se ut. Uttalte at byen var «som en dårlig kledd kvinne», preget av tilfeldige lappetepper heller enn noen enhetlig byplanlegging. Det kunne like gjerne vært skrevet om Oslo i dag. Mye av det hun skriver er veldig morsomt, tatt på kornet. Dessuten tør hun å være sint, det gjør tekstene ekstra leseverdige. Det er underholdende med mennesker som tør å stå opp og ta plass, sier Tone Selboe.

Omsvermet

Heller ikke Torill Steinfeld, også hun litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, synes trekantdramaet mellom den unge Camilla, hennes bror Henrik Wergeland og brorens fiende Johann Sebastian Welhaven, er det mest interessante som skjedde i Colletts liv.

- Hun bør huskes for sitt forfatterskap og som kvinnesakspionér. Forholdet til Welhaven var nok viktig, men det er også blitt så kjent fordi litteraturhistorikerne har brukt det som spenningsskapende fortelling. Forholdet til ektefellen Peter Jonas Collett er vel så interessant. Og hun hadde andre forbindelser, som til den finske frihetshelt August Myhrberg og den tyske forfatter Theodor Mundt. En tid var hun også forlovet med en svensk-fransk diplomat, sier Steinfeld.

Indre frigjøring

Camilla Collett var opptatt av kvinners indre frigjøring. Det gjaldt respekten for kvinnens følelser og hennes rett til å bestemme over eget liv, ikke minst i kjærlighet.

- Hun kjente flere yrkesaktive kvinner, men lot seg ikke friste av det. Hun var heller ikke typen som gikk i bresjen for sosiale reformer. Men i sine mange essay påpekte hun stadig hvilke urettferdigheter kvinner ble utsatt for - i smått som i stort. Hun var en god hverdagsobservatør og hadde et skarpt blikk for samfunnsforhold, sier Steinfeld.

- De kvinnesakspionerene som engasjerte seg fra 1880 og utover, som Gina Krog, ble mer opptatt av praktiske reformer, inkludert kravet om stemmerett. Men de anerkjente Colletts innflytelse. Hun forsvarer absolutt plassen som en av de fire store i stemmerettsåret 2013.