Kultur

Et bedrøvelig jubileum

Gjeldskriser har herjet med den globale økonomien i tretti år. Drastiske tiltak må til for å sette en stopper for krisene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I dag er det tretti år siden Mexico erklærte at landet ikke lenger kunne betjene sin utenlandsgjeld. Mexico ble etterfulgt av en rekke utviklingsland, og dermed ble 20. august 1982 stående som begynnelsen på u-landsgjeldskrisa.

På 1990- og 2000-tallet brøt gjeldskriser ut i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Dagens krise i Europa er en dyster illustrasjon på at gjeldskriser er et strukturelt problem som ikke bare rammer utviklingsland.

En av rotårsakene til krisene er at det ikke finnes regler for ansvarlig utlån og låneopptak på tvers av grenser. Derfor har ikke utlånere blitt stilt til ansvar for den lånemanien vi har vært vitne til de siste tiårene.

Det finnes håp

I år ble retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak lansert av FN konferansen om handel og utvikling (Unctad). De er et viktig skritt på veien mot mer ansvarlighet i lånetransaksjoner.

Forrige onsdag annonserte utviklingsminister Heikki Holmås at Norge vil anvende Unctads retningslinjer i det som blir verdens første gjeldsrevisjon gjennomført av et utlånerland. Holmås uttalte også at han vil fremme retningslinjene overfor sine kollegaer i andre land og hos Verdensbanken.

Den norske gjeldsrevisjonen kan sette presedens internasjonalt og bidra til at flere land tar ansvar for tidligere og fremtidig utlånspolitikk. Da er det mulig at vi kan slippe tretti nye år med gjeldskriser.

Mer fra: Kultur