Kultur

Nytt klimaforlik ikke bra nok

Klimaforliket som ble inngått i 2008 var ambisiøst og viktig. Det nye klimaforliket er langt svakere. Forliket er godt på elbil og kollektivtransport, men svakt på målsettinger.

Så ble det altså enighet om klimaforlik på Stortinget likevel. Jeg trodde ikke partene skulle klare å bli enige, men når jeg nå leser resultatet er jeg redd enigheten skyldes at ambisjonene er redusert siden forrige gang man inngikk et slikt forlik (2008).

Årets forlik er langt i fra like konkret og godt, som det som ble inngått i 2008. Jeg tror heller ikke det kommer til å bli like viktig. Til det er formuleringene for vage.

Begreper som "Økte bevilgninger" og "Større statlige bidrag" er ganske ullent.

Klimaforliket fra 2008 var viktig, fordi det fastsatte konkrete mål for kutt. Internasjonalt er det konkrete kutt Norge vil bli målt på, og det er konkrete kutt i rike land som trengs for å få fart på FNs klimaforhandligner. I 2008 ble partiene på Stortinget enige om at de norske klimagassutslippene skulle kuttes med 30 prosent i forhold til 1990 nivå, innen 2020. To tredeler av disse kuttene skulle tas innenlands. Det var et viktig og et politisk sett ambisiøst mål.

Dessverre er målet ikke forankret i det nye forliket. Med tanke på at det største opposisjonspartiet allerede har sådd tvil om målene fra 2008 fortsatt kan innfris, er det nå mye som tyder på at målet heller ikke vil overleve et regjeringsskifte. Det kan i hvert fall ikke garanteres.

Men det finnes selvfølgelig bra sider ved forliket også. Blant annet er partiene enige om å satse mer penger på å utvikle grønn teknologi og bygge ut kollektivtrafikken. Det er bra.

Enda bedre er det kanskje at partene ble enige om å videreføre avgiftsfritakene som finnes på elbiler. Disse ordningene er under angrep fra økonomisk hold. Tydelige signaler fra partiene om at de vil satse videre på elbil var derfor viktig.

I den mer snodige enden av skalaen er forlikets enighet om å "bygge et demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 fra innen 2020". Så vidt jeg husker var man for få år siden enig om fullskala rensing på Mongstad innen 2016. Nå er det bare demonstrasjonanlegg man snakker om. Det er for dårlig.

Derfor sitter jeg nå igjen med litt blandede følelser. Mer penger til teknologi, forskning og demonstrasjonsanlegg er selvfølgelig bra, men det gir ingen umiddelbar effekt på norske klimagassutslipp. Norge hadde trengt et bedre klimaforlik enn dette.