Kultur

God hedensk påske

Mange tror påsken er kristen. Det er kun oppsinn, selv om statskanalen ofte lar det hevdes. Tradisjonen er både eldre og mer meningsfull enn bibel og kirke. Jesus spiste selv påskelam.

Noe av det eneste nesten-kristne ved den norske påsken stammer fra en grotesk gammeltestamentlig nedslakting av barn, og er en etterlevning fra den jødiske feiringen.

Påskesymbolene kommer fra hedenske skikker, lenge før Jesu tid. Både palmer, egg, harer, lam og oppstandelse har røtter i eldgamle ritualer for å fremme fruktbarhet og hylle solens gjenkomst.

Egget er et urgammelt symbol på fruktbarhet og skapelse. Det må du spise på påskedagen, ellers fungerer ikke ljåen. Gifteklare jenter kan plassere egg mellom brystene som et ikke altfor diskret signal til mulige friere.

Palmeblader ble brukt i Sør-Europa for å sikre regn til avlingen. Man hang vigslede palmegrener på trærne. Dette ble gjort på solgudens dag, søndag, som senere ble tilpalmesøndag. Solen og dens guder hedres med en bestemt farge. Kyllingens farge. Gulfargen stammer fra soldyrkelse, som også sto sentralt i norrøne vårfester.

Smarte merkevarebyggere i kirken bestemte på kirkemøtet i Nikea i 325 at høytiden skulle bli kristen. Påsken ble den første av en lang rekke ritualer som ble overtatt av kirken, med jul, pinse og St. Hansaften som de mest kjente. Den 2000 år gamle historien fra Jerusalem er blitt påskens relativt nye innhold. Vårfest for det moderne mennesket.

Høytidens engelske navn Easter stammer fra det gammelengelske Éastre. Identisk med den germanske fruktbarhetsgudinne Ostarta, som ble dyrket i omtrent hele den kjente verden. Som Ishtar og Astarte i Mesopotamia, Asjera i Syria, som den løvehodede Ashtoreth i Egypt, Astar i Etiopia og den anglosaksiske Éostre. Senere ble hun til Afrodite i Hellas og Venus i Roma.

Ishtar var en urgud, selve Morgudinnen. Hun ble dyrket som Himmeldronningen og gudinne for kornet og avlingen, skapelse og oppstandelse. Ett av hennes symboler var haren, som også var et babylonsk symbol på fruktbarhet. Hun var både Baals og Jahves hustru i Midt-Østen, og senere gift med grekernes Dionysos. Mange regner henne som opphav til stjernetegnet Væren (Aries). Værer er som kjent født rundt påsketider.

Norsk påske var opprinnelig en vårfest, med mange særtrekk. Skjærtorsdag drar heksene til Bloksberg, derfor er det viktig å sette frem sopelimet. Hvis ikke tar heksene med seg dyr fra gården. Legg en mynt i venstre sko skjærtorsdag natt, så vil du drømme om din kommende kjære. Første påskedag får bjellekua sin bjelle. Det skal settes ut bassegraut til bjørnen for å gjøre rovdyra til lags.

Frostnatt til påskemorgen gir langvarig frost, og regn gir dårlig sommer. Den første levende du ser om morgenen er avgjørende for resten av året. En katt gjør deg lat, hest sterk, mens småfugler gir deg et gledesfylt år. Den som fyrer opp først i ovnen på påskemorgen risikerer å kalles trollkjerring.

Det norske ordet påske kommer fra det hebraiske pesach, og betyr å «gå forbi». Det henviser til da Jahve lot drepe alle førstefødte i Egypt. Hebreerne ble derimot advart, og bedt om å male dørstolpene med blodet fra et vårlam, slik at Jahves morderengel skulle la huset i fred. Det er dette og flukten fra Egypt jødene feirer som sin påske.

Nettopp lammet har blitt et viktig kristent påskeinnslag. Men antagelig er lammet det aller eldste påskesymbolet, hvor man ofret et godt lam for å blidgjøre gudene. Jesus har senere blitt til det symbolske lammet gud ofret for menneskeheten. Han spiste selv påskelam da han feiret jødisk påske.

Avkristning av påskefeiringen representerer en fornuftiggjøring av innholdet. En frigjøring fra kirkens kulturelle plyndringer. At kulturen tar tilbake det som rettmessig tilhører folket, er et sunnhetstegn.