Kultur

Islam Net, HRS og integrering

Hvem er det som egentlig bedriver anti-integreringsarbeid?

Hege Storhaug og Hilde Midtstue fra Human Rights Service påstår i Aftenposten 14.04.11 at den muslimske organisasjonen Islam Net bedriver renspikket anti-integreringsarbeid. I motsetning til HRS har Islam Net aldri definert seg som en integreringsorganisasjon. I innlegget vises det særlig til den påtroppende "fredskonferansen" organisasjonen arrangerer denne helgen, hvor det oppramses hvor farlige de inviterte foredragsholdere er, som om de ikke allerede er tilgjengelige 24 timer i døgnet via internett og parabol. President Obama har gitt velsignelse til å drepe(!) en av predikantene skriver Storhaug og Midtstue, hva slags absurd poeng er dette? Det gir ufyselige assosiasjoner til Khomeini, og man må spørre seg om HRS i likhet med Islam Net opererer med egnemenneskerettigheter. Jeg på min side mener konferansen mer enn noe annet er en fantastisk mulighet til å konfrontere disse "mektige mennene" ansikt til ansikt, foran både publikum og presse.

Når vi har med HRS å gjøre er det nødvendig å presisere at undertegnede på ingen måte er tilhenger av ideologien foredragsholderne forkynner eller Islam Nets måte å utføre misjoneringsvirksomhet. Men med hensyn til integrering tar Storhaug og Midtstue helt feil. Islam Net består av godt integrerte unge muslimer i høyere utdanning. De har klart å generere ungdommer til å delta på dugnadsarbeid, pengeinnsamlinger, markedsføringskampanjer, stands og arrangering av små og store evenementer i et imponerende omfang. Det er utelukkende positivt at Islam Net er så samfunnsorienterte at det medfører åpenhet og mulighet til å rette et kritisk søkelys på deres virke.

Islam Net står for en bokstavtro og neo-salafistisk tolkning av islam, en anti-liberal og menneskerettighetsfiendtlig ideologi som i praksis heldigvis aldri vil få stor oppslutning i Norge – det er ikke gjennomførbart og lønnsomt å leve slik i et velfungerende pluralistisk demokrati og dette er avgjørende for om norske muslimer lar seg sjarmere av karismatisk innpakket anti-liberalisme, kvasivitenskap og kvinnediskriminerende "logikk". Vi trenger ikke å bekymre oss mer for disse predikantene enn all annen tvilsom underholdning de unge blir utsatt for daglig, en vesentlig del av å leve i et opplyst informasjonssamfunn er at man lærer seg å filtrere.

Videre skriver Storhaug og Midtstue at de ikke har registrert bekymrede politikere, noe som heller ikke medfører riktighet. Venstrepolitiker og styreleder i Minotenk Abid Q. Raja har ved gjentatte anledninger konfrontert og kritisert Islam Net, både i boken “Dialog”, privat og i media. Det er nettopp dette jeg vil oppfordre andre til også å gjøre; møt opp på konferansen eller andre arrangementer i regi av Islam Net, besøk deres nettforum, still saklige spørsmål og ta initiativ til en reflekterende og konstruktiv dialog. HRS har et spesielt ansvar i så måte, med millioner i statsstøtte for å fremme integrering. -Eller er Storhaug for opptatt med å fordype seg i ytterliggående islamsk teologi?

Linda Noor

Linda Noor

Sosialantropolog Daglig leder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank www.minotenk.no